Ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach: Maryja uczy ufać w cierpieniu

- Maryja pozostaje wzorem miłości i nadziei w sytuacjach próby i cierpienia, gdy wszystko wydaje się być stracone. Pod krzyżem swego Syna stała bez słowa skargi, ponieważ potrafiła ufać i czekać – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach. 17 września br. przewodniczył Mszy św. odpustowej w ku czci Matki Bożej Bolesnej, Patronki sanktuarium i parafii. Uroczystości odpustowe połączone były z dożynkami parafialnymi.

Obory Odpust23

Bp Mirosław Milewski w homilii powiedział, że Matka Bolesna uczy, jak znosić cierpienia, jak żyć w sytuacjach granicznych, jak radzić sobie w kryzysach. Ona usłyszała od Symeona słowa, które mogły przerazić: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (por. Łk 2, 33-35).

Prawda o tym, że Maryja współcierpiała wraz z Jezusem, swoimi korzeniami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. W przeżywanie wspomnienia Matki Bożej Bolesnej od wieków wpisany jest motyw siedmiu boleści Maryi – siedmiu trudnych wydarzeń, poprzez które Najświętsza Maria Panna musiała przejść i przez które chce czegoś nauczyć ludzi.

– „Mater dolorosa…” – Matka pełna boleści – doświadczyła niewyobrażalnego cierpienia, gdy stała pod krzyżem Jezusa, gdy trzymała w ramionach Jego ciało, a wreszcie gdy musiała się zgodzić na złożenie tego ciała do grobu. To była autentyczna „mysterium doloris” – tajemnica bolesna. Dwa tysiące lat temu, na Golgocie, pod wiszącym na krzyżu ciałem Jezusa, Ona stała a Jej serce pękało. Ale zniosła to bez jednego słowa skargi, było to możliwe, ponieważ potrafiła ufać i czekać – głosił duchowny.

Dodał, że Maryja przetrwała to wszystko, aby w ciszy ludzkich wszelkich cierpień prowadzić ich ku porankowi życia i zmartwychwstania swojego Syna. Pozostaje wzorem miłości i nadziei w sytuacjach próby i cierpienia, gdy wszystko wydaje się być stracone.

– Na najtrudniejsze momenty w życiu trzeba patrzeć z perspektywy wiary. Gdy jest w życiu trudno, szukajcie pociechy u Tej, która wie co to wszystko znaczy i wspomaga nas w takich doświadczeniach. Proście często w modlitwie Matkę Bolesną o pomoc i opiekę, zwłaszcza przed cudowną Pietą Oborską, przed Maryją, która pochyla się nad Ciałem ukrzyżowanego Syna – odpowiedział duchowny.

W dniu parafialnego dziękczynienia za tegoroczne plony, za dar chleba powszedniego biskup poprosił, aby wyrazić wdzięczność Stwórcy za plony, za życie, a rolnikom, sadownikom i wszystkim pracującym na rzecz rolnictwa - za ofiarną pracę: – Gdy wielu uważa, że wysokość plonów na polach czy w ogrodach zależy od unijnych dopłat, jakości kwalifikowanego ziarna, ilości nawozów wysianych na polach – my wiemy, że efekty żniw zawdzięczamy Panu Bogu – stwierdził bp Milewski.

W dniu odpustu poprowadził też procesję eucharystyczną, z udziałem wiernych i ojców karmelitów, którzy mają w swojej pieczy oborskie sanktuarium. Kustoszem sanktuarium i proboszczem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej jest o. Piotr Słomiński O Carm.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę