Ks. biskup Mirosław Milewski w świątyni mariawickiej: przywracajmy pamięć o męczennikach XX wieku

Do przywracania i utrwalania pamięci o męczennikach XX wieku z wszystkich Kościołów chrześcijańskich, wezwał ks. biskup Mirosław Milewski 24 stycznia 2020 r. podczas Eucharystii w płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Gospodarzem uroczystości był biskup naczelny tego Kościoła bp Karol M. Babi.

Mariawici-2020.jpg

Bp Milewski w katedrze mariawickiej stwierdził, że umieszczony w centrum świątyń chrześcijańskich krzyż Chrystusa wzywa do przemiany serc i umysłów. Ten sam przez wieki, mimo różnic, jakie podzieliły chrześcijan w wyniku ludzkiego, ograniczonego postrzegania świata - łączy wszystkich „ochrzczonych i zespolonych węzłem wiary, nadziei i miłości”.

Biskup podkreślił, że wszystkie płockie wspólnoty chrześcijańskie w bolesny sposób dotknęły wydarzenia totalitaryzmów XX wieku, zwłaszcza czasu II wojny światowej i okrutnych obozów koncentracyjnych, łagrów i wygnania. Krew męczenników obficie broczyła z ran zadawanych przez niemieckich i rosyjskich okupantów polskim duchownym, siostrom zakonnym, świeckim, młodzieży wszystkich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

- Patrząc na Chrystusa, na narzędzie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, przywracajmy pamięć i prawdę tamtych strasznych wydarzeń. Nie pozwólmy, aby „ludzie przewrotni i źli” poniewierali pamięć męczenników XX wieku, naszych wiernych, którzy byli zabijani za miłość do Boga i Polski – zaapelował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dodał, że taki właśnie może być dobry owoc ekumenicznej wędrówki - przywracanie i utrwalanie pamięci o męczennikach i prawdzie historii XX wieku. Krzyż Chrystusowy, na który codziennie się patrzy, nie pozwala spać spokojnie, gdy jest zakłamywana pamięć o przeszłości narodu i wspólnot.

Kaznodzieja zaprosił też do refleksji, by zastanowić się, co należy zrobić, aby wieże katedr, kościołów i dzwonnic nie stały się jedynie miejscami umieszczania anten dla nowych technologii, ale pozostały „strzelistymi znakami Bożej obecności na ziemi”. Modlił się, by Chrystusowy krzyż - znak zwycięstwa i chwały, pozostał czytelnym symbolem ludzi wiary i nigdy nie przegrał ze świeckimi znakami triumfu i egzystencjalnej pustki.

- Nie traćmy z oczu Boga! Nie zostawiajmy przyszłym pokoleniom świata bez Boga, ale próbujmy sercami i umysłami przekonać innych, że „kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam” – wezwał bp Milewski.

Wspólna modlitwa w świątyni mariawickiej była jednym z punktów programu płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, z udziałem duchownych z Kościoła: mariawickiego, prawosławnego, ewangelickiego i katolickiego.