Ks. biskup Mirosław Milewski w Wigilię Paschalną: Chrystus jest osią wszystkich sporów świata

- Historia zbawienia, to historia życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. On jest osią wszystkich sporów świata – stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski podczas liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze w Płocku (3 kwietnia 2021 r.). Przewodniczył jej ks. biskup Piotr Libera.

Paschal.jpg

- Ta Noc, to Noc walki. Noc walki rozpaczy z nadzieją, noc walki duchowej między dobrem i złem, tej walki, która nakłada się na wszystkie walki dziejów - także walki naszych czasów – bp Mirosław Milewski zacytował w homilii słowa abp. Karola Wojtyły z 1966 roku.

Stwierdził, że żyjemy w czasach niespokojnych: drugi rok pandemii, na ulicach czerwone pioruny na kościołach, ale też czerwone serca narysowane na dłoni, walka polityczna i codzienne spory i Kościół zmagający się z grzechami niektórych duchownych, niszczących wiarygodność Ewangelii.

Według biskupa Wielka Noc Zmartwychwstania ukazuje sedno wszystkich walk i sporów świata: to walka dobra ze złem, życia ze śmiercią, miłości z nienawiścią, prawdy z kłamstwem. Sercem wszystkich walk świata jest duchowa wojna, której emanacją są wszystkie konflikty i kłótnie. Tej Nocy patrzy się na odrodzone życie.

- Historia zbawienia, to historia oczekiwania na Jezusa. To historia życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, i historia Jego przyjmowania lub odrzucania. On jest osią wszystkich sporów świata. Tak naprawdę zawsze chodzi o Niego. Także współcześnie, także teraz, także w naszym życiu. Walka duchowa rozgrywa się pomiędzy wybraniem a odrzuceniem Zmartwychwstałego. To w tę walkę diabeł wkłada całą swoją energię – zaakcentował bp Milewski.

Dodał, że ta Noc – noc Wigilii Paschalnej - ukazuje zwycięzcę: zmartwychwstaje Odkupiciel, ten, do którego należy czas i wieczność, który przyjdzie na końcu czasów. Nikt ani nic nie jest w stanie Go pokonać. Wszystkie walki, na które patrzy się na co dzień, to „pojedyncze bitwy, które czasami Jezus wydaje się przegrywać”. Tak samo było w Wielki Piątek, gdy wydawało się, że przegrał. Ale „po Wielkim Piątku jest Wielka Noc Zmartwychwstania”.

- Dzisiejszej Nocy mamy opowiedzieć się po jednej ze stron tej duchowej wojny. Dzisiejszej Nocy nie tylko Chrystus zmartwychwstaje: każdy z nas ma duchowo zmartwychwstać. Niech umrze w nas to, co złe, a my – zanurzeni na nowo w łasce uświęcającej – przylgnijmy bardziej do Jezusa. I nie bójmy się codziennej walki u boku Jezusa – zwycięstwo jest przesądzone – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę