Ks. biskup Mirosław Milewski: warto patrzeć w niebo, gdzie jest Bóg

- Anielskie święto powinno nas zachęcić do patrzenia w niebo, gdzie jest Bóg. To stamtąd pochodzą Boży posłańcy, którzy wypełniali szczególne polecenia Boga – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku. Podczas jej wizytacji udzielił sakramentu bierzmowania młodym ludziom.

Pułtusk Św. Stanisław

Bp Mirosław Milewski powiedział do wiernych w Pułtusku, że święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał to wyjątkowi posłańcy Pana Boga.

- Anioł, to nie jest bynajmniej infantylna figurka o wyglądzie kobiety, z długimi włosami, w niebieskiej sukience czy odwrotnie - złowrogiego mężczyzny z mieczem. Aniołowie mają do spełnienia konkretną funkcję - zawsze mówią o czymś ważnym. Są jakby żołnierzami Pana Boga, przychodzą, przekazują meldunki z nieba, mają misję do wypełnienia, pojawiają się i znikają. „Arch-aniołom” Bóg powierza zadania specjalne – nauczał biskup. 

Przypomniał, że archanioł Michał walczy z szatanem, siewcą zła, archanioł Gabriel jest tam, gdzie rozstrzygają się dzieje ludzkości, a archanioł Rafał mocą Boga dokonuje uzdrowień na duszy i ciele, to „Anioł Stróż”.

- Rola trzech archaniołów jest niezwykła: Michał broni nas od mocy złego, Gabriel przynosi nam dobrą nowinę, Rafał zaś bierze nas za rękę i idzie z nami w naszej wędrówce przez życie. Warto się z nimi zaprzyjaźnić, odkryć w sobie na nowo serce dziecka, aby zobaczyć ich w zabieganej codzienności. Dzisiejsze anielskie święto powinno nas zachęcić do spojrzenia w niebo, w to, co ponad nami. Przecież to stamtąd nadchodzą Boży posłańcy – podkreślił hierarcha.

Zaakcentował, że w życiu przenikają się te dwie rzeczywistości: boska i ludzka, świat duchowy i świat materialny. Gdy Jezus powołuje na ucznia Natanaela (J 1,47-51) – już go zna, ponieważ widział go pod drzewem figowym. Być może Natanael stojąc pod drzewem modlił, zastanawiał nad życiem, walczył z grzechem. Gdy człowiek stoi „pod drzewem figowym” Bóg mu się przygląda. On zna każdego, przychodzi z pomocą, oświeca każdego, kto szuka Go w szczerości serca.

Kaznodzieja przypomniał, że niedawno w jednym z przedszkoli w Polsce zdjęto krzyże - bo przeszkadzały jednemu z rodziców. Za krzyżami ujęli się inni rodzice - i krzyże powróciły na swoje miejsce. Poprosił młodzież, która miała przyjąć sakrament bierzmowania, o szacunek do krzyża Chrystusowego.

- Sakrament bierzmowania ma was ściślej zjednoczyć z Chrystusem i Jego Kościołem. Podobnie jak chrzest św. - bierzmowanie przyjmujemy tylko raz w życiu. Nie wymaże się go z duszy, nie zetrze gumką. Przed każdą i każdym z Was stoi zadanie, by po bierzmowaniu swoim życiem i modlitwą potwierdzać wiarę w krzyż Chrystusowy i w swoje chrześcijaństwo - powiedział bp Milewski.

Bp Mirosław Milewski dokonał wizytacji parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, która powstała w 1977 r. Jej świątynia parafialna ma 483 lata – kościół, który nosi tytuł Świętego Krzyża (konsekrowany w roku 1539) był kościołem filialnym kolegiaty pułtuskiej. Proboszczem parafii jest ks. kan. Janusz Zdunkiewicz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę