Ks. biskup Mirosław Milewski: życie ludzkie jest wartością nadrzędną

„Życie ludzkie, to wartość największa i nadrzędna, bez względu na czasy i okoliczności” – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Guadalupe (12 grudnia 2020 r.). Poprosił także, aby własne życie chronić przed różnymi niebezpieczeństwami.

Guadalupe.jpg

Bp Mirosław Milewski zwrócił się do płocczan, aby w Adwencie podjęli duchową mobilizację: wzięli udział w rekolekcjach, wyspowiadali się, podjęli postanowienia, które mają kształtować wolę i charakter: „Adwent, to dobry moment do tego, aby zapragnąć duchowego rozwoju” – zaznaczył biskup.

Poprosił o adwentowe czuwanie: „Czuwać, to nie poddać się zniechęceniu, ale też zachować dystans do tego, co dociera do nas z zewnątrz. Reagować, gdy komuś dzieje się zło. Przeprosić, gdy byliśmy źródłem zła czy zgorszenia. Przyznać się do winy, gdy zbłądziliśmy. Ale też widzieć, co dobrego w naszym życiu czyni Bóg i wyrażać Mu za to serdeczną wdzięczność.  Czuwanie jest bardzo ważne, bez niego można zatracić się w rzeczywistości i zwyczajnie przegapić obecność Pana Boga”- przestrzegł kaznodzieja.

Dodał, że patronką Adwentu jest Maryja. 12 grudnia Kościół wspomina Matkę Bożą z Guadalupe w Meksyku, która objawiła się w 1531 Indianinowi Juanowi Diego. Jest to najstarsze objawienie maryjne, które zostało uznane przez Kościół katolicki. Indianin zobaczył wtedy kobietę w stanie błogosławionym, która mówiła do niego w jego ojczystym języku. W miejscu objawień zbudowano sanktuarium. Rocznie modli się tam wiele milionów wiernych.

„W XVI wieku Indianie w Meksyku zrozumieli, że Maryja – «Ta, która depcze głowę węża» -  pokonała straszliwego indiańskiego bożka. Jej objawienie położyło kres krwawym ofiarom z ludzi, które temu pseudo bogu składali Aztekowie. Pod wpływem tych objawień masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo, co dało początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej” – powiedział bp Milewski.

Przypomniał, że Matka Boża z Guadalupe, to Patronka życia poczętego. Choć nie brakuje osób, które chciałby zakwestionować i tamten cud, i przykazania Boże, wiadomo, że życie to dar Boży, chroniony piątym przykazaniem „Nie zabijaj!”. Papież Jan Paweł II, Papież Rodziny, podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku poprosił Polaków, aby byli solidarni z życiem, ponieważ „trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci”. 

„Wbrew temu, co krzyczy część świata, nie słuchajcie naiwnie wszystkiego co słyszycie w telewizji, co czytacie na fejsbuku, nie ulegajcie emocjom, które szybko ulatują. Bądźcie ludźmi, którzy traktują życie jako wartość samą w sobie, wartość najważniejszą, szczególnie życie bezbronnych i maluczkich, którzy sami bronić się nie mogą. Życie ludzkie, to wartość największa i nadrzędna, bez względu na czasy i okoliczności” – zaakcentował bp Milewski.

Bp Mirosław Milewski podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę