Ks. biskup Piotr Libera do osób konsekrowanych: żyjcie radami ewangelicznymi

Do autentycznego życia radami ewangelicznymi zachęcił ks. biskup Piotr Libera 1 lutego br. siostry i braci zakonnych oraz wdowy i dziewice konsekrowane podczas Eucharystii w katedrze płockiej, z okazji Dnia Osób Konsekrowanych.

Gromnica.jpg

Bp Piotr Libera podziękował za konsekrowane za modlitwę i ofiarę, cicho ofiarę życia, konsekrowaną codzienność, żywe świadectwo składane w wierności Ewangelii w wielu wymiarach duszpasterstwa i formacji kapłanów i wiernych świeckich.

- Jesteśmy tu, przez świętować, ale nie możemy zapomnieć, że nie celebrujemy sami siebie. Jesteśmy tutaj, żeby jeszcze raz zapatrzeć się i zasłuchać w Ofiarowanie Boga, w konsekracji Boga oddającego się w ręce rąk. Jesteśmy tu po, aby z Ofiarowania Boga czerpać siłę i nadać sens naszemu ofiarowaniu. Bo tylko tak - w zasłuchaniu i zapatrzeniu w Niego, konsekrowane życie zachowane dostępne autentyczne znaki sprzeciwu i świadectwo dawanego światu - zaakceptcentował hierarchę.

Zaznaczył, że podczas tego święta trzeba patrzeć ze wzruszeniem na pokorę Stwórcy, który stał się prawdziwym człowiekiem, na Jego ubóstwo, ogołocenie ze wszystkiego na krzyżu, posłuszeństwo – wierność nakazom Prawa, czystość – na biel Jego szat, na Jego Serce ofiarowane w pełnej wolności daru i dlatego oczyszczające ludzi zniewolonych nieczystością, opętanych pożądliwością, zniewolonych zmysłowością.

Biskup płocki podkreślił, że z niewierności naśladowaniu Boga na drodze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa rodzi się wiele zła. Ciemności mogą ogarnąć serca sióstr zakonnych, jeśli pozwolą one na to, żeby zapanowała nad nimi chęć bycia „jak inni, tyle, że w habicie”. Pogubione staje się serce zakonnego brata lub ojca, jeśli da się ono ponieść „chęci posiadania, pomimo wszystko, i znaczenia w oczach świata”. Stwierdził, że wtedy najlepiej spojrzeć na Boga „ubogiego, posłusznego i czystego”.

- Wiecie z własnej codzienności, że nic nam z zewnątrz tak nie zaszkodzi i nikt nas z zewnątrz tak nie zrani, jak potrafimy zranić się nawzajem, jak szkodzimy sobie sami, kiedy zapominamy o Tym, za którym idziemy i komu ofiarowaliśmy nasze życie do końca – powiedział bp Libera.

W czasie Eucharystii zgromadzonych zakonnych uroczyście odnowione swoje śluby zakonne. Potem przeszli do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie spotykają się okolicznościowa agapa oraz spotkanie z s. Anną Bałchan ze względu Sióstr Maryi Niepokalanej. Prowadzi ona Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, celem jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarą handlu kobietami, ofiarą przymuszonej prostytucji oraz ich rodzinami.

Na terenie diecezji płockiej swoje domy ma dziewiętnaście zgromadzonych zakonnych (dwanaście żeńskich i siedmiu męskich), w tym dwa żeńskie kontemplacyjne: benedyktynki w Sierpcu i klaryski kapucynki w Przasnyszu. W diecezji jest też dwanaście wdów konsekrowanych oraz są cztery dziewice konsekrowane.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę