Ks. biskup Piotr Libera do społeczności studenckiej: stoi za wami głęboka tradycja

- Wasza uczelnia powstała w 1999 roku, jest więc młoda i dynamiczna, ale stoi za wami wielka, głęboka i dostojna tradycja – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (2 października 2020 r.). Dokonał także poświęcenia sztandaru uczelni.

Mup-sztandar.jpg

Bp Piotr Libera podczas inauguracji nowego roku akademickiego życzył rektorowi, wykładowcom i studentom Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, aby był to rok szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny.

Przypomniał, że płocka uczelnia zaczęła swoją działalność w 1999 roku, a od niedawna nosi nazwę Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”. W dzień Aniołów Stróżów zostanie poświęcony jej nowy sztandar z tym właśnie imieniem. Uczelnia jest „młoda, piękna i dynamiczna”, ale świadoma, że stoi za nią wielka, dostojna i głęboka tradycja „miasta starszego niż pamięć” (W. Broniewski). Każdy biskup płocki reprezentuje tę tradycję.

Kilka lat temu diecezji płockiej udało się odzyskać jeden z najcenniejszych zabytków – „Pontyfikał Płocki”” z przełomu XII i XIII wieku. Była to księga używana w liturgii przez średniowiecznych biskupów płockich Mazowsza – pasterzy najświetniejszego okresu w dziejach grodu Krzywoustego, Kędzierzawego i kolejnych władców Polski i Mazowsza. W czasie wojny Niemcy zrabowali Pontyfikał z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego i wielu uznało go za bezpowrotnie utracony.

„W 1973 roku ten wspaniały zabytek wynurzył się jak Feniks z popiołów – enerdowska STASI wystawiła go na aukcji w Monachium, kodeks zakupiła Bawarska Biblioteka Państwowa, a naukowcom szybko udało się go zidentyfikować jako skradziony Pontyfikał Płocki. I stamtąd, po wielu latach starań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, moich poprzedników i moich, udało się go wreszcie odzyskać. Obecnie, dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trwają rozległe prace konserwatorskie oraz badania paleograficzne i teologiczne księgi” – relacjonował hierarcha.

Podkreślił, że „Pontyfikale” obok wielu obrzędów, średniowiecznych misteriów liturgicznych i modlitw, jest także modlitwa na poświęcenie sztandaru. Wprawdzie sztandaru wojennego, ale po poczynieniu kilku skrótów jej tekst staje się „całkiem pokojowy”. Biskup postanowił więc słowami z czasów „świętego płockiego średniowiecza” poświęcić sztandar Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

„Wszechmogący, wieczny Boże, który jesteś wszystkich błogosławieństwem, wejrzyj łaskawie na nasze pokorne prośby i uświęć ten sztandar błogosławieństwem niebiańskim. Ty jesteś bowiem Bogiem, który ufającym Tobie udzielasz pomocy przez wsparcie niebios. Przez Chrystusa Pana naszego” – modlił nad sztandarem bp Libera. Wbił też w drzewiec sztandaru symboliczny gwóźdź.

W programie inauguracji było też nadanie sztandaru uczelni przez prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego, immatrykulacja studentów, wykład inauguracyjny o sztucznej inteligencji i osobliwości dr hab. Dariusza Surowika, prof. uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Uroczystość była transmitowana on-line.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku w roku akademickim 2020/2021 kształcić będzie około tysiąca studentów na 20 kierunkach, w tym 13 pierwszego stopnia. Rektorem uczelni jest dr hab. nauk medycznych Maciej Słodki, prof. uczelni: „Zrobimy wszystko, aby zdalne nauczanie i dystans nie oddzielił nas od siebie, nie zniszczył wspólnoty naszej uczelni” – zapowiedział podczas inauguracji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę