Ks. biskup Piotr Libera: Duch Święty nas leczy

„Każdy człowiek potrzebuje pneumaterapii, czyli wystawienia swojej osoby, rozumu, woli i duszy na leczące działanie Ducha Świętego” – powiedział ks. bp Piotr Libera podczas dorocznego czuwania w katedrze płockiej w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Zeslanie-gosc-1.jpg

Bp Piotr Libera w medytacji w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego powiedział, że gdy świat wciąż zmaga się z chorobą, z pandemią, w Bogu trzeba dostrzegać Boskiego Lekarza. Za św. Ireneuszem (II wiek) powtórzył, że tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje pneumaterapii, czyli wystawienia swojej osoby, rozumu, woli i duszy na leczące działanie Ducha Świętego.

Pneumaterapia jest fundamentem wszelkiego uzdrowienia: duszy i ciała. Tak było z uzdrowieniem paralityka (Mk 2, 1-12) w Kafarnaum, w domu Szymona Piotra. Jezus powiedział do niego, że odpuszczone zostały mu jego grzechy i z tego powodu został oskarżony o bluźnierstwo.

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha” – powiedział kaznodzieja.

Dodał, że z Duchem Świętym jest jak z wodą, która wlewając się do naczynia, wypiera powietrze, które było tam wcześniej: „Na tym właśnie polega pneumaterapia: nie walcz ciągle ze sobą, z realnymi bądź wyimaginowanymi zagrożeniami, z wrogami. Bądź niczym puste naczynie i pozwól, by wypełniała cię powoli życiodajna Woda. Zechciej coraz bardziej napełniać się Duchem. Zapraszaj Go! Wołaj do Niego! Chciej być Jego narzędziem!” – wołał biskup płocki.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego - Galeria Gościa Płockiego

foto: A. Małecka/Gość Płocki

Podkreślił, że podstawą osobistej pneumaterapii jest pozwolić Boskiemu Lekarzowi uzdrawiać się z lęków, rywalizacji, ze złych wspomnień z przeszłości, z poczucia winy i nieakceptacji, z wrażenia, że nikt nas nie kocha, z zazdrości, z uzależnienia od opinii innych, od alkoholu, od pornografii, z pragnienia bycia w centrum uwagi na każdym zebraniu, przy każdym wspólnym posiłku, z braku intymnej, nieustannej wspólnoty z Ojcem - kochanym Abbą. Także z chęci sądzenia, że On coś musi - musi uzdrawiać przez nas, przez nasze działanie, naszą modlitwę.

„Tym, o co ostatecznie chodzi w pneumaterapii, jest całkowite oddanie się do dyspozycji Ducha Świętego. Żaden z ludzi nie jest w stanie o własnych siłach wprowadzać Królestwo Boże, budować Kościół Chrystusowy i być zaczynem miłości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy serce wypełni Duch Święty” – zaakcentował hierarcha.

W programie oprócz Mszy św. było uwielbienie, Koronka do Ducha Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, Apel Jasnogórski. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Eleos 22.02.

W dziesiątym już z kolei czuwaniu w katedrze przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego uczestniczyli księża, klerycy seminarium duchownego, instytucje diecezjalne, ruchy i wspólnoty kościelne. Organizatorem była Szkoła Nowej Ewangelizacji diecezji płockiej i wydział ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej. Wydarzenie było transmitowane on-line na kanale You Tube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę