Ks. biskup Piotr Libera: Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół

- Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, za Chrystusa ukrytego i obecnego wśród nas. Mamy być odpowiedzialni za to, aby miłość nie opuściła naszego Kościoła - powiedział ks. biskup Piotr Libera w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Płocku, na zakończenie procesji, która przeszła ulicami Starego Miasta (16 czerwca 2022 r.).

Boże Ciało

Bp Piotr Libera na zakończenie procesji eucharystycznej powiedział, że Boże Ciało i każda Eucharystia przypomina o pełni prawdziwego życia: życia miłością. Przyjmując Komunię świętą, wchodzi się w niepodzielnego Pana Jezusa, żyjącego miłością do każdego człowieka, bo przecież ten, kto kocha, łączy się z innymi. Społeczne przesłanie Bożego Ciała mówi o tym, aby być w komunii z Bogiem i z braćmi. 

- W obecnej chwili historii, tak zagmatwanej i niepewnej, można by kreślić różne scenariusze postępowania i przewidywań. Ale dla nas - ludzi wiary - klarowny i jasny jest jeden kierunek drogi - ku komunii, ku jedności. Ćwiczyliśmy się w tym, próbowaliśmy to robić konkretnie w czasie tej procesji: idąc krok za krokiem za Panem Jezusem utajonym w Eucharystii - głosił hierarcha. 

Zaznaczył, że pandemia i straszna wojna w Ukrainie uczy potrzeby solidarności i bliskości. Komunia z Bogiem, powrót do wiary żywej i czynnej miłości względem bliźniego są teraz najbardziej potrzebne dla świata, który jest rozdarty przez konflikty i niesprawiedliwości. To też konieczne dla podzielonego narodu. 

Kaznodzieja zaakcentował, że bardzo potrzeba odnowionej komunii z Panem Bogiem w rodzinach, zwłaszcza skłóconych i rozbitych, w człowieku pogubionym w samym sobie. Potrzebna jest „żywa komunia z Bogiem, która zrodzi nową komunię między ludźmi”. 

- Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, za Chrystusa ukrytego i obecnego wśród nas, który zdaje się odchodzić i przychodzić. Mamy być odpowiedzialni za to, aby miłość nie opuściła naszego Kościoła - w tym co mówi i w tym, co czyni, aby miłość nas nie opuściła. Nasza przyszłość wiedzie przez Eucharystię, bo tam, gdzie Bóg, tam jest przyszłość. Nie ma dla nas przyszłości bez Boga. Pamiętajmy o tym – zwrócił się do płocczan bp Piotr Libera.

Biskup udzielił też błogosławieństwa sakramentalnego miastu i diecezji.

Procesję poprzedziła Msza św. koncelebrowana w katedrze, z udziałem biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego. Kazanie wygłosił ks. dr Marcin Sadowski. Przypomniał wiernym, że ustanowienia oddzielnej uroczystości, poświęconej uczczeniu Ciała i Krwi Pańskiej, domagał się sam Jezus podczas objawień prywatnych św. Juliannie z Cornillon na początku XIII wieku. 

- Z Tumskiego Wzgórza w Płocku procesja Bożego Ciała wyrusza od siedmiuset lat. Znakiem czasu jest ujawniające się z coraz większą siłą pragnienie adorowania w milczeniu Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W wielu parafiach w wybrane dni tygodnia pojawia się możliwość adorowania Jezusa w ciszy i Jezus nigdy nie jest tam sam. Powstają także kaplice adoracji codziennej. Adoracja przygotowuje serce na spotkanie z Panem, który przychodzi podczas Mszy św. Spotkanie z Jezusem podczas Mszy św. rodzi pragnienie pozostania z Nim na dłużej, pozostania z Nim na co dzień - podkreślił dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum”.  

Tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem, z licznym udziałem asysty i wiernych, przeszła do czterech ołtarzy ulicami Starego Miasta w Płocku: od katedry, przez parafię św. Maksymiliana Kolbego i farną, do kościoła św. Jana Chrzciciela. 

Podczas uroczystości śpiewy i muzykę wykonywali: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Kwintet Canzona i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę