Ks. biskup Piotr Libera: Kościół i państwo służą powołaniu społecznemu tych samych osób

- W Płocku w tamte dni pokazało się jak na dłoni, że państwo i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne i autonomiczne, ale obie te rzeczywistości służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych osób – powiedział ks. biskup Piotr Libera w bazylice katedralnej płockiej. 10 kwietnia br. miasto obchodziło 100. rocznicę odznaczenia go Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, po bohaterskiej obronie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Pilsudski_i_nowowiejski_222222.jpg

Bp Libera w homilii przypomniał, że w niedzielę 10 kwietnia 1921 roku marszałek Józef Piłsudski najpierw przyszedł do bazyliki katedralnej. W drzwiach przyjął go biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, potem błogosławiony męczennik, słowami: „Marzenia się spełniły. Ojczyzna zmartwychwstała. Kościół jest wolny”. Później m.in. wspólnie uczestniczono w Mszy św. na Placu Floriańskim.

Pasterz Kościoła płockiego przytoczył też słowa wypowiedziane podczas obiadu w Hotelu Warszawskim przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego m.in. o tym, że gdy Ojczyzna była zagrożona w walce o byt narodu „wybitny udział brało zawsze duchowieństwo polskie”. Ono stało na straży dóbr moralnych żołnierzy, podnosiło ducha, udzielało rad czy „chwyciwszy krzyż w rękę, prowadziło go na bój za dobrą sprawę”. Gen. Rozwadowski podkreślił patriotyzm duchowieństwa i zaznaczył, że biskup płocki Nowowiejski bohatersko pozostał na miejscu, gdy toczyły się walki o Płock.

10 kwietnia 1921 roku, po uroczystościach, marszałek i biskup wspólnie pojechali autem do Kutna, a potem pociągiem do Warszawy: Piłsudski do Belwederu, a Nowowiejski na Konferencję Episkopatu Polski.

- Tamci ludzie, pochodzący z tak różnych duchowych ojczyzn, o tak różnych zapatrywaniach i życiorysach, potrafili doskonale rozumieć to, co tak naprawdę zostało przyjęte i zrozumiane dopiero w dobie II Soboru Watykańskiego. W Płocku w tamte dni pokazało się jak na dłoni, że państwo i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne i autonomiczne, ale obie te rzeczywistości, choć z różnego tytułu, służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych osób ludzkich – zaakcentował biskup.

Ponadto zaznaczył, że Kościół i państwo tym skuteczniej służą dobru wspólnemu, „im lepiej rozwijają między sobą zdrową współpracę i czerpią z wspólnego dziedzictwa wartości moralnych”. Chrześcijan obowiązuje przy tym zasada, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

- Oznacza ona, że katolicy pełniący funkcje publiczne, są wezwani do odrzucenia moral¬nego relatywizmu, charakterystycznego dla współczesnego świata, a tak szkodliwego dla życia demokratycznego, które potrzebuje prawdzi¬wych i trwałych fundamentów w postaci zasad etycz¬nych, niemogących być przed¬miotem negocjacji – podkreślił hierarcha.

Bp Libera podziękować za to, że Płocku solidarnie dba się zarówno o prawdę historyczną, jak i o obronę wartości. W 11. rocznicę tragedii smoleńskiej przypomniał pamiętny „Marsz milczenia”, w którym 13 kwietnia 2010 roku płocczanie „szli razem ramię w ramię”, a potem uczestniczyli tłumnie w Mszy św. za ofiary tej tragedii.

Biskup płocki zaznaczył, że nazajutrz w Kościele będzie obchodzona Niedziela Miłosierdzia Bożego. To właśnie w Płocku Chrystus wypowiedział do św. siostry Faustyny pamiętne słowa: „Pragnę, aby było Miłosierdzia święto”. Dzięki współpracy miasta i Kościoła przy każdym wjeździe do miasta, obok innych symboli, widnieje postać św. siostry Faustyny. Ona rozsławia Płock na „świetlistym szlaku Bożego Miłosierdzia” (Jan Paweł II). Podziękował też za inne, wspólne inicjatywy i za to, że w mieście „nie brakuje odruchów chrześcijańskiego miłosierdzia w bolesnym czasie pandemii”.

W ramach obchodów rocznicowych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski złożył kwiaty w miejscach pamięci - przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Kolumną Zwycięskich Obrońców Płocka 1920 r. oraz Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Książnica Płocka nadała transmisję online z otwarcia okolicznościowej wystawy „O was to śpiewać będą...”, na której zaprezentowane zostały fotografie i biogramy osób związanych z obroną Płocka w sierpniu 1920 r.

W dniach 9 i 10 kwietnia ma też miejsce akcja #badzjakmarszałek - lokalni restauratorzy serwują „Zestawy Marszałka” na wynos lub na dowóz do domu - podczas wizyty w Płocku marszałek Józef Piłsudski zjadł skromny obiad. Przed Ratuszem na Starym Rynku czynna jest wystawa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920”, przygotowana przez Chorągiew Mazowiecką ZHP.

Uchwałą radnych rok 2021 obchodzony jest w mieście jako „Rok setnej rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921 r.”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę