Ks. biskup Piotr Libera: trzeba karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność

- Obecność w katedrze, w której świętujemy niepodległość, wzywa do tego, by karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność; w tych dniach może szczególnie, by nie demonizować przeciwnika politycznego, bo potem nie odnajdziemy się we wspólnej Ojczyźnie – powiedział ks. biskup Piotr Libera w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 2022 r.). Po Eucharystii uroczystości przeniosły się pod pobliską Płytę Nieznanego Żołnierza, a w południe wspólnie zaśpiewano hymn Polski.

11.11.22 Plock
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Bp Piotr Libera w homilii powiedział, że w płockiej katedrze z woli abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego obchodzono Święto Nieodległej długo przed jego wprowadzeniem do oficjalnego kalendarza państwowego. Katedra była i jest „naturalnym, oczywistym miejscem przeżywania dziejowej i współczesnej tożsamości”. 

Biskup senior podkreślił, że katedra jest miejscem narodowej pamięci, zwłaszcza o tych, o których w czasach rozmaitych zniewoleń chciano zapomnieć. Jest miejscem - symbolem zobowiązującego świętowania najwyższych wartości, prawd ludzi wolnych: wiary, miłości społecznej i ostatecznej, Boskiej sprawiedliwości. Katedra jest ich „zobowiązującym umiejscowieniem”.

- Jest świętym umiejscowieniem, nawet dla tego, który w świętość nie wierzy. Jest  umiejscowieniem - wyzwaniem, by karczować wady, o których tak mocno mówił dzisiaj św. Paweł i dbać o ewangeliczną jedność. W tych dniach może szczególnie: by nie demonizować przeciwnika politycznego, bo potem nie odnajdziemy się we wspólnej Ojczyźnie, nie demonizować, bo nie będziemy mogli spojrzeć sobie w oczy nawet w katedrze – przestrzegł bp Libera. 

Kaznodzieja zachęcił, aby w Kaplicy królewskiej w katedrze płockiej obejrzeć polichromię wykonaną przez Władysława Drapiewskiego. Jest ona poświęcona cnotom, kształtującym wolne państwo, to cnoty Boskie: wiara, nadzieja i miłość oraz cztery cnoty kardynalne.

- Są to: sprawiedliwość - z zawiązanymi oczyma na znak, że nie ma względu na osoby; mądrość - z pochodnią i księgą; wstrzemięźliwość - z uzdą, którą w każdych warunkach trzeba umieć sobie nakładać dla powściągania chorobliwych ambicji; męstwo - z głową w wieńcu z wawrzynu, symbolem ukończonego biegu i zwycięstwa nad zniewoleniami - opisał hierarcha.

Po Eucharystii odbyły się uroczystości patriotyczne przy Płycie Nieznanego Żołnierza, a w południe wspólnie zaśpiewano hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”. Poza tym delegacje złożyły kwiaty przed pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego i Władysława Broniewskiego, poety i płocczanina, żołnierza Legionów Polskich. Można było też skosztować na Starym Rynku rosołu z gęsiny. Na wieczór zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej. 

W programie rocznicowych obchodów znalazł się też 10 listopada XVI Bieg Niepodległości ulicami miasta. Wzięło w nim udział kilkaset osób ubranych w okolicznościowe koszulki, którzy pobiegli z flagami narodowymi. Wydarzenie zorganizował Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy parafii św. Józefa w Płocku, z prezesem Leszkiem Brzeskim, radnym miejskim oraz Zespół Szkół Technicznych (popularna „Siedemdziesiątka”). Z inicjatywy „Viktorii” odbył się też VIII Rowerowy Rajd Niepodległości z Biało-Czerwoną oraz akcja „Polska flaga w każdym domu”. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę