Ks. biskup Piotr Libera w Działdowie: męczennicy udowadniają, że wiara jest prawdziwa

„Męczennicy byli ludźmi traktującymi poważnie swą wiarę i powołanie. Oni udowodnili za najwyższą cenę, że wiara jest prawdziwa” – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Działdowie – miejscu zagłady w 1941 roku płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Mszy św. przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel.

Dzialdowo.jpg

Bp Piotr Libera w homilii powiedział, że Msza św. „ukazuje nierozerwalną więź między Chrystusem i jego przyjaciółmi”. Płoccy biskupi męczennicy też ją „sprawowali, przeżywali i dopełnili swym męczeństwem”. Zaznaczył, że dają oni konkretne wskazówki, jak godnie postępować w składaniu ofiary Mszy św.

Przebywając w straszliwym obozie zagłady, nadali nowy sens swej śmierci, zamienili upodlenie, tortury, śmierć, a nawet zbezczeszczenie ich ciał i grobów, których nie odnaleziono, w modlitwę uwielbienia „bo tak potrafią męczennicy”. W obozie odprawili oni swą ostatnią Mszę - „najdłuższą i najbardziej bolesną”.

Biskup przekazał, że błogosławiony arcybiskup Nowowiejski wskazuje na ołtarz: „Ołtarz jest ważny, bo to miejsce Najświętszej Ofiary i naszej. To miejsce ma być czyste, nieskazitelne, wymagające. W naszym życiu też potrzeba takich miejsc, punktów odniesień i miary wartości, aby życie nie stało się podłe, aby w sumieniu naszym był taki duchowy punkt odniesienia, wysoka poprzeczka, jak ołtarz - miejsce, które woła o ofiarę, nie tylko kapłana, ale każdego ochrzczonego, każdego człowieka w ogóle” – podkreślił.

Natomiast biskup Leon Wetmański zdaje się wskazywać, jak ważny jest dar ofiarny, to co składa się w ofierze, z czym się dołącza do jedynej ofiary Jezusa Chrystusa, Jedynego i Prawdziwego Kapłana. Ofierze tej, którą należy złożyć „jest na imię miłosierdzie”. Napisał on, że już samo „ustanowienie Eucharystii jest największym aktem miłosierdzia Syna Bożego”.

Bp Libera przypomniał, że w XXI wieku wciąż są dziesiątki tysięcy prześladowanych chrześcijan: ze statystyk wynika, że co kilka minut mordowany jest na świecie wyznawca Chrystusa. Męczennicy są ludźmi traktującymi poważnie swą wiarę i powołanie, oni udowodnili za najwyższą cenę, że wiara jest prawdziwa.

Powiedział też, że zawsze przyjeżdża do Działdowa „jak do Ziemi Świętej”. W tym mieście przelali krew płoccy biskupi męczennicy, więc w nim szczególnie dotyka się wiary prawdziwej. Modli się w tym miejscu o nowy posiew wiary dla Kościoła, kapłanów i sióstr zakonnych, dla seminarium i nowych powołań, dla wiary „skrępowanej lękiem przez epidemię koronawirusa”.

Bp Piotr Libera koncelebrował Mszę św. w Sanktuarium św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników Działdowskich abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie w dniu odpustu parafialnego. Został tam zaproszony przez kustosza sanktuarium ks. kan. Mariana Ofiarę.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę