Ks. biskup Piotr Libera w Niedzielę Słowa Bożego: Słowo Boga zawsze dotyka życia

- Słowo Boga nie jest dane po nic, ono zawsze dotyka życia - powiedział ks. biskup Piotr Libera 26 stycznia 2020 r. podczas Nabożeństwa Słowa Bożego w bazylice katedralnej płockiej. W kościołach diecezji płockiej w Niedzielę Słowa Bożego podczas Eucharystii miała miejsce intronizacja Pisma Świętego.

- Słowo Boga nie jest dane na wyłączność niewielkiej grupie wtajemniczonych. Jest dane wspólnocie, która słucha i rozumie. To Słowo ma moc czynić z nas prawdziwą wspólnotę ludzi Boga przez zasłuchanie w Niego. Słuchając Słowa odkrywamy nie tylko, co mówi ono „do mnie”, ale też „co mówi Duch do Kościoła”, co mówi Bóg do nas jako do swojego ludu – zaakcentował kaznodzieja.

Podkreślił, że Słowo Boga nie jest kolejną „baśnią z tysiąca i jednej nocy”, „wymyślonym mitem”. Przychodzi do ludzi nie z woli ludzkiej, ale dzięki działaniu Ducha Świętego. Dlatego ma moc, która tylko z Ducha się rodzi: moc rozpalania w ludzkich sercach siedmiorakich darów, wśród których jest również umiejętność, pobożność i bojaźń Boża, pozwalające odczytać Słowo jako wciąż żywe.

Biskup polecił, aby otwierając Księgę poprosić o światło i pomoc Ducha Świętego, a w modlitewnej lekturze nie szukać siebie i nie naginać Słowa Boga do własnych myśli. To Słowo ma dotykać ludzkiego „dziś, tu i teraz”. Ono stanie się „lampą dla naszych słów i światłem na naszej ścieżce”.

- Kościół medytował Słowo od wieków. Może się czasem pojawić pokusa „odstawienia” Słowa na boczny tor. Bo za trudne, za dziwne, zbyt skomplikowane. Czasem zamiast nieść światu Słowo Boga niesiemy tylko siebie, z prostego powodu – brak nam czasu, żeby spotkać się z Bogiem, więc co najwyżej spotykamy się z własnymi myślami – zauważył hierarcha.

Dodał, że Niedziela Słowa Bożego nie może być jeszcze jednym „świętem kościelnym”, które mija, a dzień później zapomina się, co świętowano. Biblia w domach nie chce być tylko ozdobą, nie chce, by kurz pokrywał jej obwolutę. Bóg w swoim Słowie „jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie serca każdego z nas”. On sam dołącza do ludzi w czasie wędrówki przez codzienność.

- Bóg chce dać nam nadzieję, zwłaszcza wtedy, kiedy kolejny raz z bólem stwierdzamy, żeśmy się czegoś innego spodziewali niż to, co przyniosło życie. Pragnie sam otworzyć nam oczy, abyśmy mogli Go poznać i ucieszyć Jego obecnością. I pragnie się nam udzielać w Słowie, tak, jak się nam daje w Łamanym Chlebie – stwierdził bp Libera.

W Niedzielę Słowa Bożego w kościołach diecezji płockiej, w odpowiedzi na apel Ojca świętego Franciszka, bp Piotr Libera zarządził, aby podczas Eucharystii miała miejsce intronizacja księgi Pisma Świętego. Sprawowane były też nabożeństwa Słowa Bożego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę