Ks. biskup Piotr Libera w Pomiechowie: wiara wychowuje do życia

- Młode życie rzadko samo z siebie zwraca się do wartości, do wiary. Dzieje się odwrotnie - to wiara wychowuje do życia – powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii pw. św. Anny w Pomiechowie. 7 sierpnia br. przewodniczył tam Mszy św. odpustowej.

Pomiechowo, Parafia Pw. Św. Anny (fot. piotrek)

Bp Piotr Libera w homilii przypomniał dzieje parafii w Pomiechowie: wieś Pomiechowo w 1065 roku została nadana benedyktynom w Mogilnie, w 1161 roku książę Bolesław Kędzierzawy nadał wieś klasztorowi kanoników regularnych z Czerwińska, a w 1513 roku papież Leon X inkorporował probostwo w Pomiechowie do opactwa czerwińskiego. Podkreślił, że „nie było i nie ma Pomiechowa bez chrześcijaństwa”.

Odnosząc się do patronki parafii św. Anny hierarcha podkreślił, że matka Maryi odegrała właściwą sobie rolę w kształtowaniu jej Niepokalanego Serca. Współcześnie niestety wśród rodziców rozpowszechnia się pogląd, że nie muszą oni uczyć swych dzieci wiary, że nie jest ich obowiązkiem wdrażanie w ducha chrześcijańskiego, w modlitwę, medytację, rachunek sumienia, że jak dziecko dorośnie, to „samo wybierze”. Wynika to z lenistwa, ze świadomości własnych braków, z pewnej przyjętej życiowej filozofii.

- Nie wierzcie w taką filozofię. Człowiek wzrasta w wartościach, nadaje Boży kształt swojemu życiu tylko otrzymując je w procesie wychowania do wartości. Człowiek, szczególnie młody, wzrasta w wartościach, widząc, że wiara i miłość są ważne dla jego rodziców, dziadków i nauczycieli. Młode życie rzadko samo z siebie zwraca się do wartości, do wiary. Dzieje się odwrotnie - to wiara wychowuje do życia. Jest to szczególnie ważne w życiu młodej kobiety – stwierdził bp Libera.

Zaznaczył, że współczesna pedagogika uczy jak kluczową sprawą jest to, by kobiety słuchały siebie nawzajem, wspierały się nawzajem, wzmacniały się. Ktoś kiedyś powiedział, że kobieta, aby dorosnąć, potrzebuje pięknego kobiecego wzorca. Słusznie słyszy się narzekania na brak ojców, jednak kobieta „aby rozwinąć własne zdolności i mocne strony, aby zyskać siłę w swoich więziach i inności potrzebuje szczególnie wzorców, wsparcia, akceptacji innych, ważnych w jej życiu kobiet”.

Dodał, że należy pamiętać, iż Anna, to także babcia Jezusa. Dzisiaj tak pięknie pamięta się o Dniu Babci. On odżył w życiu rodzin, w mediach, w świadomości społeczeństw, dlatego że w świecie, gdy oboje rodzice zazwyczaj pracują, zrozumiano, jak ważna jest w życiu wnuków jest babcia i dziadek.

- Można to ująć w kilka prostych „przykazań”: poświęć swój czas - przeżyj z nimi razem coś dobrego, prostego - dziel się pamięcią - okazuj zrozumienie - przekaż wartości – ucz gestów wiary i modlitwy - opowiedz, jak Pan Bóg prowadził cię przez życie - wskaż mądrze granice – pokaż bez słów, co to znaczy ufać Panu Bogu w chorobie, w słabości, w podeszłym wieku.
W ten sposób jak uczy Ewangelia „sprawisz sobie trzos, który nie niszczeje” – podsumował biskup.

Parafia pw. św. Anny w Pomiechowie znajduje się w dekanacie Zakroczym. Liczy 7774 mieszkańców. Od 2006 roku jej proboszczem jest ks. kan. Tomasz Z. Cymerman.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę