Ks. biskup Piotr Libera w Światowym Dniu Chorego: w chorobie potrzebujemy pomocy Boga i człowieka

- W codzienności potrzebujemy życzliwej pomocy Boga i wyciągniętej ręki drugiego człowieka - powiedział ks. biskup Piotr Libera 11 lutego 2021 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, czyli Światowym Dniu Chorego. W kaplicy pw. św. Ojca Pio przewodniczył Mszy św. w intencji chorych, zwłaszcza na Covid-19. Wprowadził także relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej.

Dzien-chorego-2021.jpg

W Światowym Dniu Chorego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku modlono się za chorych, zwłaszcza na Covid-19 oraz za ich rodziny, a także za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich przedstawicieli ochrony zdrowia.

Bp Piotr Libera zaznaczył, że groźny wirus, który stał się swoistym „znakiem czasów”, przypomniał wszystkim, że panowanie człowieka nad światem „nie jest panowaniem absolutnym i wiecznym”. Pomimo mądrości, wiedzy, potęgi umysłu, nie każdy problem ludzie są w stanie rozwiązać od razu i o własnych siłach. W codzienności, którą niejednokrotnie przepełniają różnego rodzaju problemy, troski, kłopoty, potrzeba życzliwej pomocy Boga i wyciągniętej ręki drugiego człowieka.

Uznał, że Syrofenicjanka z Ewangelii, poganka, która padła u stóp Jezusa, aby prosić o zdrowie dla córki, doświadczając uczucia całkowitej bezradności - błagała Go o pomoc. Postawiła wszystko na jedną szalę. Twarde słowa Jezusa nie zniechęciły kobiety. Była osobą wielkiej pokory, ale jako kochająca matka nie zrezygnowała. Osiągnęła punkt, w którym nie ma już nic do stracenia, a wszystko jest do zyskania.

„Pomagając pogańskiej kobiecie Pan Jezus przypomniał nam, że Bóg wysłuchuje każdego człowieka, nawet tego, który żyjąc daleko od Niego, dopiero w chwili rozpaczy, zaczyna Go szukać i odkrywać. On nigdy nikogo nie odrzuca i zawsze chce nam przychodzić z pomocą, ilekroć z pokorą i wytrwałością o tę pomoc będziemy prosili” – powiedział bp Libera.

Stwierdził, że jest wielu ludzi, którzy na skutek rozmaitych życiowych doświadczeń zagubili Boga, lecz w chwili rozpaczy rozglądają się wokoło, z nadzieją, że jednak jest, że jednak pomoże, jednak pochyli się nad ich niedolą. W takich chwilach rodzi się przerażające poczucie bezradności. Często prowadzi ono ludzi, którzy są od Boga daleko, którzy zerwali z Nim swoją relację - aby naprawdę Go poznać.

Zdaniem hierarchy Kananejka żyjąca daleko od Boga jest być wzorem wytrwałości w zwracaniu się do Niego, uczy pokory i gotowości do przyjmowania Bożej woli, staje się przykładem ufnej modlitwy i głębokiej wiary w Jezusową moc.

„My też zawsze możemy zbliżyć się do Jezusa w Komunii Świętej – możemy przyjść do tej szpitalnej kaplicy na modlitwę, zatrzymać się przed Najświętszym Sakramentem, powiedzieć Niebieskiemu Lekarzowi o problemach i kłopotach, prosząc o potrzebne łaski. Bo przecież Bóg, w którego wierzymy wysłuchuje każdego, kto się do Niego zwraca i nikomu nie odmawia swojej pomocy” – stwierdził biskup.

Przekazał także do kaplicy relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej (1902-1973), krakowskiej pielęgniarki, która została wyniesiona do chwały ołtarzy w kwietniu 2018 r.

W Mszy św. w kaplicy szpitalnej uczestniczył dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski i przedstawiciele personelu. Dyrektor podziękował za przekazanie relikwii błogosławionej pielęgniarki, z nadzieją, że będą przed nimi m.in. modliły się pielęgniarki z płockiego szpitala. Uroczystość przygotował ks. Marcin Zboiński, kapelan płockiego szpitala. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę