Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Piątek: pod krzyżem obnażają się ludzkie postawy

- Pod krzyżem obnażają się ludzkie postawy. Jedni lżą i poniżają, inni są wiernymi przyjaciółmi. Wielu przechodzi obojętnie – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Wielki Piątek w bazylice katedralnej w Płocku. Przypomniał, że 2 kwietnia 2021 r. mija szesnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Wielki-piatek-2021.jpg

- Trzecia godzina Wielkiego Piątku skamieniała. Od dwóch tysięcy lat jest taka sama. Na szczycie Golgoty stoi krzyż. Na krzyżu rozpięty jak proca umiera Jezus Chrystus. Obok krzyża przechodzą setki, tysiące ludzi i zachowują się tak samo, jak ci opisani w Ewangelii. Pod krzyżem obnażają się ludzkie postawy – powiedział w homilii bp Piotr Libera.

Wymienił postawę pogardy, gdy lży i poniża się słabszego, niższego od siebie, wymazanego z „listy ludzi żywych”. Tacy ludzie czują się jednak „usprawiedliwieni”, bo przecież podobnie postępują „znamienici i mądrzy ich przywódcy”. Poza tym człowiek przyjmuje postawę ośmieszenia, wyśmiania, a jest to „sposób reakcji ludzi małych”. „O godzinie trzeciej” można też przyjąć „postawę obojętności” - gdy bezmyślnie wykonuje się swoje obowiązki, licząc na towarzyszące temu profity.

Jednak „o godzinie trzeciej” można też mieć do czynienia z „postawą wiernej przyjaźni”, gdy stoi się tam do końca, aż poza grób oraz „postawą refleksji”, gdy pojmie się prawdę, jak to było w przypadku złoczyńcy, którego ukrzyżowano razem z Jezusem ((Łk 23,42-43).

- Minęło dwadzieścia wieków, a trzecia godzina na Kalwarii jakby skamieniała. Stoi tam krzyż Chrystusa i postawy ludzi są takie same. Bluźnią krzyżowi, niszczą go i przeklinają, ośmieszają i nienawidzą. Na Litwie jest góra krzyży. Są ich tam tysiące. Gdy je usuwano siłą, nocą przybywało ich jeszcze więcej. Był tam, aby się modlić, Jan Paweł II, który potem wziął do ręki swój krzyż choroby i cierpienia i przeszedł z nim przed szesnastu laty do Domu Ojca – zaakcentował bp Libera.

Zaznaczył też, że współcześnie „o godzinie trzeciej” ludzie przechodzą obojętnie wobec krzyża. Zresztą nie interesują ich też inni ludzie. Obojętność stała się ich pancerzem obronnym. Ludzie przechodzący obok krzyża „są zainteresowani samymi sobą”.

Biskup płocki za kard. Raniero Cantalemassa powtórzył, że „Wielki Piątek to zaproszenie, by nadać sens i wnieść nadzieję do naszego doświadczenia krzyża”. Jezus umarł na krzyżu, aby „Boża miłość mogła dotrzeć do człowieka w jego największym oddaleniu”. Odtąd również śmierć jest miejscem „w którym zamieszkała miłość Boża”.

W tym roku liturgia Wielkiego Piątku w katedrze miała skromny charakter m.in. podczas adoracji krzyża nie było jego tradycyjnego ucałowania.

Wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego z płockiej katedry są transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę