Ks. biskup Piotr Libera wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii w Keflaviku

Biskup płocki Piotr Libera wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii noszącej jego imię w Keflaviku (Asbru) na Islandii. Uczestniczył tam w uroczystościach 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II na Islandii oraz 5-lecia parafii w Keflaviku: - Apostolska moc św. Jana Pawła II płynęła z jego „Abba”, z rozmodlenia, z synowskiego zaufania Maryi – powiedział biskup w parafii islandzkiej.

Keflavik.jpg

Mszy św. z okazji 30. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na Islandię, wprowadzenia relikwii Papieża oraz 5-lecia parafii pod jego wezwaniem przewodniczył biskup reykjavicki Dawid Tencer. Koncelebrowali ją biskupi z Płocka: Piotr Libera i Mirosław Milewski.

Bp Piotr Libera w homilii zaznaczył, że przez akt wprowadzenia relikwii wierni zapraszają na nowo św. Jana Pawła II do świątyni, będącej bijącym, katolickim sercem miasta, portu, lotniska, bazy wojskowej. W tym bijącym sercu znajdzie się odtąd także kropla jego krwi – „krwi Syna tak przez niego umiłowanej Polski”.

Przypomniał, co się stało w Polsce wraz z wyborem Karola Wojtyły na papieża. Był rok 1978, nic nie zapowiadało końca sowieckiej dominacji ani kresu bezbożnego, ateistycznego systemu. Kolejne powojenne zrywy spływały krwią zabijanych robotników Poznania, Gdańska i Gdyni. Protestujący w Radomiu, Ursusie i Płocku byli przeganiani pomiędzy szeregami pałujących ich ubeków. Pustoszały półki sklepowe, panoszyła się „czerwona propaganda”.

Wtedy niespodziewanie 264 papieżem w dziejach został kardynał z Polski – Karol Wojtyła. Apostolska moc św. Jana Pawła II „płynęła z dziecięcego włączenia się w Jezusową modlitwę z Wieczernika - w jego „Abba”, z rozmodlenia, z synowskiego zaufania Maryi”. Właśnie to zaufanie przeprowadziło go potem przez zamach 13 maja 1983 roku, gdy w kolejną rocznicę objawień fatimskich biel jego sutanny została zbroczona krwią, a on sam otarł się o śmierć.

Kaznodzieja przypomniał, że pół roku po zamachu św. Jan Paweł II powiedział, że to Maryja obroniła go przed śmiercią. 25 marca 1984 roku w łączności z biskupami całego świata dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Niepokalanej, dodając z myślą o Rosji: „Oświecaj zwłaszcza ludy, których ofiarowania i zawierzenia przez nas oczekujesz”. 8 grudnia 1991 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dokonało się rozwiązanie Związku Sowieckiego.

Biskup z Płocka poprosił wiernych, aby mieli odwagę przeciwstawiania się spienionym falom „antychrześcijaństwa” w życiu i świecie. To w tym duchu św. Jan Paweł II wypowiedział wśród nich słowa, będące wyzwaniem dla rodowitych Islandczyków oraz obcokrajowców. Mówił on o tym, że w społeczeństwie rozwiniętym „łatwo jest stracić z pola widzenia Stwórcę” i żyć, jakby Boga nie było. A kiedy traci się z oczy Boga – traci się też najgłębszy sens życia.  Za Papieżem bp Libera powtórzył też, że „Chrystus jest światłem Islandii”.

Po Mszy św. odbył się koncert kapeli góralskiej z Polski, z regionu, z którym Jan Paweł II był szczególnie związany.

W uroczystości w Keflaviku (Asbru) uczestniczyli m.in. ambasador Polski na Islandii Gerard Pokruszyński, przedstawiciele władz państwowych Islandii i samorządowych Kelfaviku, przedstawiciele wspólnoty luterańskiej.

- W związku z rocznicowymi wydarzeniami do kościoła parafialnego w Keflaviku parafianie ufundowali portret Patrona – św. Jana Pawła II, który będzie na stałe znajdował się w centralnym miejscu świątyni. Ponadto w katedrze w Reykjaviku oraz w kościele parafialnym w Keflaviku  można obejrzeć wystawę fotografii z wizyty Jana Pawła II w Islandii. Została ona zorganizowana dzięki Ambasadzie RP na Islandii – powiedział ks. dr Grzegorz Adamiak, proboszcz parafii w Keflaviku.

Dodał, że w kościele parafialnym można także zapoznać się z efektami konkursu plastycznego „Jan Paweł II oczami dzieci”. Wydane zostały okolicznościowe obrazki z Janem Pawłem II i modlitwami za Jego wstawiennictwem. Ważnym dziełem jest publikacja książki pt. „Jan Paweł II na Islandii”. Zawiera ona opis pielgrzymki oraz przemówienia papieskie w trzech wersjach językowych (po polsku, islandzku i angielsku).

Na Islandii mieszka około 14.000 katolików.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę