Ks. biskup Piotr Libera zjadł obiad z bezdomnymi mężczyznami

Biskup Płocki Piotr Libera, w V Światowym Dniu Ubogich (14 listopada br.), odbywającym się pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14,7), zjadł obiad z bezdomnymi mężczyznami. Spotkanie i posiłek miały miejsce na terenie Caritas Diecezji Płockiej.

7B7242C3 C53E 4475 BE4A B06C3E5767AC

Bp Piotr Libera, w odpowiedzi na częste apele papieża Franciszka o szczególną troskę nad osobami bezdomnymi i wykluczonymi, w V Światowym Dniu Ubogich zjazd obiad z bezdomnymi mężczyznami. Komentował, że z tego powodu obiad ten można nazwać „papieskim obiadem”.

Biskup płocki przypomniał także słowa kard. Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego: „Nasi biedni potrzebują tego, aby ktoś z nimi usiadł, nie tyle dał im coś do jedzenia, co zjadł z nimi”.

W obiedzie uczestniczyli mieszkańcy Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, którą prowadzi Caritas Diecezji Płockiej. Obecny był też ks. kan. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas, odpowiedzialny za noclegownię.

Caritas Diecezji Płockiej przeprowadziła też zbiórkę przyborów toaletowych dla osób bezdomnych i potrzebujących, przede wszystkim były to mydła, pasty i szczoteczki do zębów, maszynki i pianki do golenia, ręczniki, dezodoranty, antyperspiranty, środki higieny osobistej. Zostaną one przekazane tym, którzy nie mają za co kupić podstawowych środków higienicznych.

„Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami” - napisał Ojciec święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Ubogich. Jest on obchodzony w tym roku w Kościele powszechnym 14 listopada. Dzień ten został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

„ Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach” – napisał także papież Franciszek.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę