Ks. biskup Piotr Libera: Zmartwychwstanie Pana świętujemy w każdą niedzielę

- Świętujmy niedzielę, bo tylko w ten sposób wyznajemy, że On Jest, że zmartwychwstał - powiedział ks. biskup Piotr Libera w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (20 kwietnia br.) w parafii Cieksyn. Zakończyła się ona procesją rezurekcyjną.

Cieksyn.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył koncelebrowanej liturgii Wigilii Paschalnej w parafii św. Rocha w Cieksynie, z udziałem proboszcza ks. dr. Ryszarda Kolczyńskiego.

W homilii Biskup Płocki zaznaczył, że w wielu językach nazwa niedzieli wprost nawiązuje do Zmartwychwstania: we włoskim mówi się „Domenica” - „dzień Pański”, a więc dzień Zmartwychwstałego Pana; w niemieckim „sontag - „dzień Słońca”, którym jest zmartwychwstały Chrystus; w rosyjskim „waskriesienije” - Zmartwychwstanie.

- Dlaczego tak nazwano niedzielę? Dlatego, że odkrycie pustego grobu Jezusa i pierwsze spotkania ze Zmartwychwstałym miały miejsce trzeciego po Ukrzyżowaniu - a więc w niedzielny poranek. To dlatego niedziela stała się dla uczniów Chrystusa - „dniem Pańskim”, dniem gromadzenia się razem, dniem sprawowania Mszy Świętej, nazywanej wtedy „Łamaniem chleba” – powiedział bp Libera.

Kaznodzieja przypomniał, że na początku chrześcijaństwa jego wyznawcy hołdowali starym zwyczajom, czyli świętowali szabat, bo byli Żydami. Tylko jakieś „porażające swoją mocą” wydarzenie mogło doprowadzić św. Piotra, św. Marię Magdalenę, św. Pawła, Apostołów i św. Ignacego Antiocheńskiego do zerwania z szabatem i zastąpienia go innym dniem – właśnie niedzielą.

- Tym wydarzeniem było Zmartwychwstanie. Trwajmy w tym zwyczaju, świętujmy niedzielę. Postanówmy dzisiaj, jeśli jest inaczej: będę w każdą niedzielę w kościele. To nie powinno być obowiązkiem. To radość! Bo tylko w ten sposób wyznajemy, że On Jest i posilamy się Chlebem, w którym On Jest i w którym jak uczniowie z Emaus Go rozpoznajemy – zaakcentował bp Libera.

Zgodnie z tradycją wierni wzięli udział w liturgii światła, słowa, chrzcielnej i eucharystycznej. Liturgia Wigilii Paschalnej zakończyła się procesją rezurekcyjną.