Ks. biskup R. Marcinkowski: Benedykt XVI był stróżem ogólnoludzkich wartości

- Papież Benedykt XVI był stróżem ogólnoludzkich wartości. Podziękujmy mu za jego miłość do Polski i Polaków, rodaków Jana Pawła II - powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski 1 stycznia br. w katedrze płockiej. Wieczornej Mszy św. w intencji zmarłego papieża seniora przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski.

Katedra Benedykt

Bp Szymon Stułkowski podczas Mszy św. podkreślił, że papież senior Benedykt XVI, który zmarł 31 grudnia, był wybitnym człowiekiem, teologiem, biskupem, papieżem. Zaznaczył, że wspólna modlitwa w jego intencji jest wypełnieniem prośby zwartej w pozostawionym testamencie duchowym: aby modlić się za papieża by „Pan przyjął go do wiecznych mieszkań, mimo wszystkich jego grzechów i niedoskonałości”.

Bp Roman Marcinkowski w homilii powiedział, że emerytowany papież Benedykt XVI przekroczył już próg nowego życia, poznał tajemnicę Boga. Nie był wówczas sam, towarzyszyła mu modlitwa Kościoła w różnych zakątkach świata, zwłaszcza od środy, gdy papież Franciszek poprosił o modlitwę w intencji papieża seniora.

Przypomniał życiorys emerytowanego papieża. Podkreślił między innymi jego ogromny dorobek naukowy, w tym przyznane dwa doktoraty honoris causa w Polsce: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: - Cechowała go prostota, głębia słowa, jasność przekazu, dalekowzroczność. Był jednym z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku. To była służba prawdziwa – uważał kaznodzieja.

Biskup senior zwrócił też uwagę na jego bezkompromisowość w obronie wiary, a także na to, że Benedykt XVI był „stróżem ogólnoludzkich wartości”: - Dziękujemy też za jego miłość do Polski i do Polaków, rodaków papieża Jana Pawła II – powiedział biskup senior.

Przypomniał słowa Benedykta XVI z krakowskich Błoni 28 maja 2006 roku. Powiedział on wtedy miedzy innymi, że przybył do Polski i do Krakowa „z potrzeby serca, w pielgrzymce po śladach Poprzednika”. Chciał poznać ziemię, na której „dorastał do podjęcia niestrudzonej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi powszechnemu”.

Pragnął przede wszystkim „spotkać żywych ludzi, jego Rodaków, zakosztować wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej trwają”: - Dziękujemy Benedyktowi XVI za jego miłość do Polski i do Polaków, rodaków papieża Jana Pawła II – zaznaczył bp Marcinkowski.

Przypomniał również, że w 2006 roku podczas wizyty „Ad limina” w Watykanie przedstawił papieżowi Benedyktowi „Katechizm Płocki” (wyjaśnianie twierdzeń zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, czytane w diecezji przed niedzielnymi Mszami św. ), wydany w kilku tomach. Papież przyjął go z radością i powiedział, że po raz pierwszy spotkał się z podobną inicjatywą.

Mszy św. w intencji zmarłego papieża seniora Benedykta XVI w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski, koncelebrowali ją biskupi seniorzy Piotr Libera i Roman Marcinkowski oraz biskup pomocniczy Mirosław Milewski.