Ks. Biskup Radosław Zmitrowicz z Ukrainy: wojna zamienia miłość w nienawiść

Wojna zamienia miłość w nienawiść, niszczy relacje społeczne - powiedział ks. biskup Radosław Zmitrowicz, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie, podczas pobytu w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu (22 maja 2022 r.). Hierarcha głosił słowo podczas niedzielnych Mszy św. Poza tym wierni mogli wesprzeć finansowo diecezję, która planuje utworzenia ośrodka zajmującego się pomocą osobom po traumie wojennej.

281303997 1065062154411142 1089212117124462952 N
foto: @parafiafarasierpc/facebook

Bp Radosław Zmitrowicz jest biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie. Przyjechał do parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu na zaproszenie proboszcza ks. kan. dr hab. Sławomira Zalewskiego. Biskup opowiadał o tym, jak wygląda życie w kraju, który broni się przed agresją Rosji. Na terenie tej diecezji nie toczą się walki, ale jej mieszkańcy walczą na froncie.

Gość z Ukrainy opowiedział o mężczyźnie, który systematycznie wyjeżdżał na wojnę na wschodnią Ukrainę. Wracał, po czym znowu wyjeżdżał. Jego żona nie była w stanie tego wytrzymać, ponieważ bała się, że w końcu dojdzie do takiej sytuacji, że mąż nie wróci.

- Wtedy on jej powiedział, żeby cieszyła się teraźniejszością. Zapytał, czy wierzy w życie wieczne, bo jeśli tak, to nawet jeśli on zginie, to kiedyś spotkają się w niebie. Wiara pozwoliła tej kobiecie wyciszyć się, uspokoić. Ona zrozumiała, że tak musi być. Wiara sprawiła, że trudna osobista sytuacja nie rozbiła jej psychicznie i duchowo - relacjonował bp Zmitrowicz.

Żołnierz ten mówił wprost, że nie chce, aby wojna zabrała „jego samego”, to znaczy nie wygasiła miłości, którą ma się w sercu; żeby wojna nie przyniosła nienawiści, która niszczy relacje społeczne: - Wojna, to co najpiękniejsze, może przekształcić w nienawiść – uważał biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie.

Bp Zmitrowicz podziękował także za wszystko, co Polska obecnie robi dla Ukrainy, za wszystkie formy pomocy i wsparcia. Zapowiedział utworzenie w diecezji ośrodka, w którym leczona będzie trauma wojenna. Na pomoc będą mogły liczyć osoby poranione przez wojnę fizycznie, psychicznie i duchowo, ponieważ wojna dotyka wszystkich sfer życia człowieka. Będą w nim pomagać duchowni i specjaliści np. psychologowie.

Po Mszach św. sierpczanie mogli wrzucić ofiarę do puszki na utworzenie tego ośrodka.

Bp Radosław Zmitrowicz OMI (ur.1962) w 1981 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1989 roku z rąk bp. Stanisława Napierały. Przez kilka lat pracował w Poznaniu oraz w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. W latach 1997-2000 pracował w Turkmenistanie, a w kolejnych latach pracował duszpastersko na Ukrainie. W 2006 został przełożonym zakonnej delegatury.

29 listopada 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej, ze stolicą tytularną Gypsaria. Sakry w katedrze kamieniecko-podolskiej udzielił mu 9 lutego 2013 roku bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej. Na terenie tej diecezji mieszka około 200 tysięcy katolików.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę