Ks. biskup Szymon Stułkowski: czy znajdziemy się na czyimś drzewie wiary?

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w przedświątecznym spotkaniu sióstr zakonnych oraz wdów i dziewic konsekrowanych z diecezji płockiej. Spotkanie to odbyło się 17 grudnia br. w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: - Każdy z nas ma swoje drzewo wiary, na wzór drzewa genealogicznego. Czy my też znajdziemy się u kogoś na takim drzewie? - zapytał uczestniczki spotkania.

Spotkanie Z Siostrami

Podczas Eucharystii bp Szymon Stułkowski, odwołując się między innymi do obrazu „drabiny Jakubowej”, stwierdził, że każdy człowiek wierzący ma swoje drzewo wiary. Tak jak na drzewie genealogicznym, zamieszcza się na nim osoby, którym zawdzięcza się wiarę. Dodał, że drzewo wiary najczęściej pokrywa się z drzewem rodzinnym, jednak nie dzieje się tak zawsze.

Opowiedział, że już jako biskup w Poznaniu przygotowywał dorosłych do chrztu świętego. Katechumenat rozpoczynał się w pierwszą niedzielę Adwentu, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu  katechumeni otrzymywali już imiona, stawali się wybranymi, już mieli swoich chrzestnych, a w Wigilię Paschalną odbywał się chrzest. Oni swojego drzewa rodowego z drzewem wiary porównać nie mogli.   

- Są też drzewa wiary, w których my będziemy. Wpiszą nas w swoje drzewo wszyscy ci, którym pomogliśmy odkryć Pana Boga. Pewnie mamy wielu takich ludzi, których spotkaliśmy i nigdy więcej nie będziemy mieli z nimi kontaktu. Jednak ważne jest to, co się wydarzyło, może jakaś rozmowa, jakaś modlitwa, dobra rada, pomoc konkretna. Trzeba dziękować za własne drzewo wiary i za to, na którym my się znaleźliśmy, bo pomogliśmy komuś odkryć Boga – podkreślił biskup płocki.    

W spotkaniu uczestniczyły siostry zakonne z terenu diecezji płockiej, a także wdowy i dziewice konsekrowane. Odbyło się także przekazanie siostrom Betlejemskiego Światła Pokoju.

Na terenie diecezji płockiej swoje domy ma 12 żeńskich zgromadzeń zakonnych, w tym dwa kontemplacyjne: benedyktynki w Sierpcu i klaryski kapucynki w Przasnyszu. Ponadto w diecezji żyją wdowy i dziewice konsekrowane.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę