Ks. biskup Szymon Stułkowski: Eucharystia będzie nieskuteczna, kiedy serce będzie nienawrócone

- Eucharystia będzie nieskuteczna, kiedy moje serce będzie nienawrócone – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas centralnej procesji w Płocku, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (8 czerwca 2023 r.). Poprosił też, aby modlić się za pracowników inwestycji Olefiny III w Płocku, którzy przyjechali z krańców świata, by zarobić na utrzymanie swoich rodzin. Centralna procesja Bożego Ciała wyszła z bazyliki katedralnej po Mszy św., której przewodniczył biskup płocki.

Boże Ciało
plock.gosc.pl

Rozważania przy trzech pierwszych ołtarzach eucharystycznych poprowadził ks. kan. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Odwoływał się do słów św. s. Faustyny Kowalskiej z „Dzienniczka”. Zapisała ona między innymi: „Komunia św. jest mi zapewnieniem, że zwyciężę, i tak bywa” (Dz 91). Kaznodzieja mówił też o „czystej miłości” jaką ofiaruje Bóg w Najświętszym Sakramencie, o pójściu z Nim w „procesji życia” Podkreślił, że człowiek wierzy w Boga we wspólnocie, w Kościele, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Przy czwartym ołtarzu, przy kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela, homilię wygłosił biskup płocki Szymon Stułkowski. Przyznał, że kiedyś usłyszał pytanie, czy człowiek, który „co niedzielę chodzi do kościoła i robi piekło w domu, powinien chodzić na Mszę św.”. Odpowiedział, że Eucharystia może być nieskuteczna, gdy spotyka się z nienawróconym sercem człowieka.

Pasterz Kościoła płockiego powiedział też, że lubi, gdy niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem, tak ją wysoko unieść, by szklane okienko monstrancji, w którym jest konsekrowana Hostia, stało się lustrem. Wtedy widzi głowy tych, którzy idą za Jezusem: - Bóg zbiera nas w tej Hostii, mieścimy się tam wszyscy, nie tylko idący w procesji – zauważył biskup.

Dodał, że Jezus pozwala się łamać w świętym chlebie i rozdawać, aby ludzie Go spożywali, każdy po cząsteczce, żeby z ludzi utworzyła się” żywa hostia”, cząstki się zjednoczyły w jeden chleb – w wierzących w Niego. Nie jest to proste. Potrzeba „świętego chleba”, żeby przełamywać różne przyzwyczajenia do zła, agresji, cynizmu, krzywdzenia innych.

- Jezus jest w Eucharystii lekarstwem, które sprawia, że nasze słabości, nasze choroby mogą być uleczone - ale potrzebuje współpracy z nami, nie działa automatycznie. Eucharystia będzie nieskuteczna, kiedy moje serce będzie nienawrócone – zaakcentował bp Stułkowski.

Biskup odniósł się też do obecnej sytuacji w mieście: do pracy przy inwestycji PKN Orlen Olefiny III przyjeżdża wielu ludzi z krańców świata. Niektórzy, to chrześcijanie i katolicy, spotyka się ich w płockich kościołach. Biskup płocki jest zobowiązany, by dać im dostęp do chleba żywego, do Eucharystii, do sakramentów, do słowa Bożego. Większość przyjezdnych pochodzi jednak z krajów niechrześcijańskich.

Dodał, że potrzeba modlitwy, by potrafić się w tej różnorodności odnaleźć, nie patrzeć na siebie wilkiem, pamiętać, że przed laty wielu Polaków wyjeżdżało do krajów, które nie były chrześcijańskie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę