Ks. biskup Szymon Stułkowski: musimy wyostrzyć swój wzrok i słuch, by dostrzec człowieka cierpiącego

- Jezus chce nam zakładać okulary na oczy, żebyśmy dostrzegali Go żyjącego w cierpiących i wzmacnia nasz słuch, żebyśmy usłyszeli tych, w których On żyje – powiedział bp Szymon Stułkowski 26 listopada 2023 r. w bazylice katedralnej płockiej. W rocznicę ingresu sprawował w niej Eucharystię.

Eye 5248678 1280

Bp Stułkowski powiedział, że w Ewangelii Pan Jezus wskazuje, o co ludzie będą pytani na sądzie ostatecznym. Za św. Janem od Krzyża powtórzył, że będą oni „sądzeni z miłości”.

- Ciekawe, że nie będzie nas pytał czy chodziliśmy na niedzielną Mszę św., a przecież teraz na niej  jesteśmy i cieszę się z tego, czy byliśmy u spowiedzi, czy przyjęliśmy Komunię św. Będzie nas pytał, czy zauważyliśmy żyjącego pośród nas, zwłaszcza tego, który w różny sposób cierpi i potrzebuje pomocy - powiedział hierarcha.  

Zaznaczył, że te sprawy powinny pomóc w zobaczeniu Jezusa w drugim człowieku. One mogą być nieskuteczne, gdy człowiek spotyka się z Bogiem, ale ma „nienawrócone, zablokowane serce”. 

- Jezus chce nam jakby zakładać okulary na oczy, żebyśmy mieli wrażliwszy wzrok, dostrzegali Go żyjącego w cierpiących. Jezus wzmacnia jakby nasz słuch, żebyśmy usłyszeli tych, w których On żyje, a żyje w nas samych, my Go w sobie nosimy. Ale On żyje też w osobie, która siedzi obok nas i jest z tymi, którzy są w naszych domach - stwierdził kaznodzieja. 

Biskup płocki powiedział również, że człowiek chce patrzeć na sąd ostateczny bez lęku: w czasie Mszy św. trzy razy uderza się w swoją pierś. Człowiek ma świadomość, że jego „wzrok i słuch są kiepskie”, dlatego prosi Boga o przebaczenie, o wyostrzenie słuchu i wzroku, gdy powróci do codzienności.

- W taki sposób On chce królować w naszych sercach. To jest Król, który ma cierniową koronę i to jest Król, który zasiada na tronie krzyża i chce być dostrzeżony w  nas samych, w naszych siostrach i braciach - zaakcentował bp Stułkowski.  

Słowami modlitwy zwrócił się też do Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata, aby królował w umysłach, pragnieniach, marzeniach, podejmowanych decyzjach oraz by „wyostrzał wzrok i słuch”. Dzięki temu będzie można dostrzegać Go w cierpiących siostrach i braciach, a wówczas nikt nie będzie obok nich przechodził obojętnie. A gdy przyjdzie sąd, aby można było stanąć w gronie tych, którzy Jezusa poznali, pokochali i naśladowali.  


Bp Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy w archidiecezji poznańskiej. Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy k. Poznania. W latach 1980-1986 odbył formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w katedrze poznańskiej. W latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. Paula M. Zulehnera. 

W archidiecezji poznańskiej ks. Szymon Stułkowski m.in. pracował w redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”, był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej, był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych, pełnił funkcję opiekuna Akademickiego Koła Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mianowano go kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu. 

24 maja 2019 roku Ojciec święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta. Sakrę biskupią przyjął z rąk abp. Stanisława Gądeckiego 9 czerwca 2019 roku w katedrze poznańskiej. Hasłem posługi biskupiej są słowa „Vos autem dixi amicos” („Nazwałem was przyjaciółmi”).

W latach 2019-2022 bp Szymon Stułkowski był w archidiecezji poznańskiej wikariuszem generalnym, należał do Rady Kapłańskiej, Rady Formacji Kapłańskiej. Był przewodniczącym wydziału duszpasterstw: ogólnego i specjalistycznego Kurii Metropolitalnej oraz przewodniczył Referatowi Katechetycznemu. W 2021 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa pomocniczego poznańskiego Jana Glapiaka.

Dnia 22 października 2022 roku Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Szymona Stułkowskiego biskupem płockim. Jako biskup płocki zastąpił bp. Piotra Liberę, który 4 czerwca 2022 r.oku po 15-letniej posłudze w Kościele płockim, przeszedł na emeryturę. Od 4 czerwca do 21 października 2022 roku funkcję administratora apostolskiego diecezji płockiej pełnił biskup toruński Wiesław Śmigiel.

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski biskup płocki Szymon Stułkowski jest członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Misji oraz Rady ds. Apostolstwa Świeckich.