Ks. biskup: Szymon Stułkowski: musimy zdjąć maski i zobaczyć podobieństwo do Boga

- Wielki Post to czas, kiedy musimy zdjąć maski i zobaczyć, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Środę Popielcową (22 lutego br.). Przewodniczył wieczornej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, z obrzędem posypania głów popiołem na początku Wielkiego Postu.

Popielec.jpg

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w katedrze płockiej i wygłosił homilię. Punktem wyjścia była opowieść o maskach, które na przykład zakładane są w karnawale. Człowiek ma też doświadczenie zakładania innej maski, takiej, pod którą ukrywa prawdę o sobie.   

- Wielki Post to czas, kiedy musimy zdjąć maski, jakie zakładamy w życiu, w rodzinie, w małżeństwie, w życiu duszpasterskim, we wspólnotach Kościoła, w zakonach. Najpiękniejsi jesteśmy wtedy, gdy wyglądamy tak, jak Pan Bóg nas stworzył, na Jego wzór i podobieństwo. Nie jest to łatwe, bo do niektórych masek jesteśmy tak przyzwyczajeni, że trudno bez nich żyć. W Wielkim Poście Bóg i Kościół zapraszają nas, byśmy podjęli ten trud i wysiłek - głosił bp Stułkowski.

Hierarcha przypomniał, że 22 lutego przeżywana jest rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego s. Faustynie w Płocku, co miało miejsce w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1931 roku. Interpretował, że zdejmowanie masek, to jakby wchodzenie w promienie, które wychodzą z Serca Jezusowego na obrazie związanym z tym objawieniem.

Podkreślił, że krew i woda, które wychodzą z boku Jezusa Chrystusa przypominają, że „ze źródła ludzkiego serca wypływa miłość: krew jest znakiem Eucharystii, a woda jest znakiem chrztu św.”. Bóg obmył człowieka w chrzcie św. z grzechu pierworodnego, ale pozostała skłonność do zakładania masek, do ukrywania pięknej tożsamości.

Kaznodzieja powiedział, że Jezus chce odnawiać człowieka w promieniach swojej miłości. Pomagają w tym rekolekcje czy nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w nich zaprasza się Jezusa do swojego życia, przygotowuje do odnowienia przymierza chrzcielnego w Triduum Paschalne, do przyjęcia zmartwychwstania Jezusa; do odkrycia, że jest się stworzonym na Boże podobieństwo i zbawionym przez Jezusa.

Podczas Mszy św. w katedrze odbył się tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem, na znak pokuty u progu Wielkiego Postu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę