Ks. biskup Szymon Stułkowski: przekazywanie wiary ludziom młodym to misja i zadanie

O tym, że należy ludziom młodym opowiadać o sobie, swoim życiu i swojej wierze w Boga, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem. Była to jego pierwsza kanoniczna wizytacja pasterska w parafii jako biskupa płockiego.

Wizytacja Bogate 2023

Bp Szymon Stułkowski w homilii zwrócił uwagę, że w parafii Bogate, która istnieje od 1399 roku, wciąż z pokolenia na pokolenie przekazywana jest wiara w Boga. Starsi przekazują ją młodszym, swoim dzieciom i wnukom. To jest „misja i zadanie”. 

Poprosił uczestników Mszy św., aby swoim wnukom opowiadali historię swojego życia, przeżywanego z Panem Bogiem. Będąc w dojrzałym wieku, są „żywym podręcznikiem historii”. Powinni przekazywać też młodym miłość do Pana Boga.

- Wiemy, że jest to niełatwe, ponieważ młodzi, posiadając różne komunikatory, są zalewani informacjami z różnych źródeł. Mimo to mówcie im o tym, jak się modlicie, jak przeżywacie swoją chorobę, swoje cierpienie. To jest piękna katecheza do tych, którzy - jak ufamy – przejmą wiarę po nas – powiedział bp Stułkowski.

Hierarcha zaznaczył, że w czasie Mszy św. trwa szczególna modlitwa o umocnienie osób chorych. Aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych „nie trzeba świadectwa od lekarza”.

- Prosimy Jezusa, aby wszedł w naszą sytuację choroby, cierpienia.  Sakrament namaszczenia chorych nie zawsze będzie skutkował tym, że zostaniemy fizycznie uzdrowieni, ale zawsze Jezus wchodzi w naszą sytuację życia. Każe nam inaczej spojrzeć na chorobę, daje poczucie, że chory nie jest sam ze swoją chorobą. Jezus mówi nam, że razem z nami niesie wtedy swój krzyż, że choroba to dar, który możemy Mu ofiarować, na przykład za pokój w świecie – zwrócił uwagę Pasterz Kościoła płockiego.

W czasie Mszy św. (16 marca br.) udzielił sakramentu namaszczenia chorych osobom starszym, chorym i potrzebującym tego sakramentu.

Bogate było gniazdem rodowym Bogackich herbu Prawdzic. Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem powstała w 1399 roku. Pierwsza świątynia służyła parafianom około sto lat. Obecna, murowana, w stylu gotyckim, została wzniesiona przed rokiem 1481. W 1781 roku biskup Antoni Narzymski, sufragan pułtuski, ówczesny właściciel wsi Bogate, odnowił i przekształcił częściowo kościół parafialny. W czasie I wojny światowej świątynia została częściowo uszkodzona. W ołtarzu głównym znajduje się XVIII-wieczny obraz św. Anny,  patronki świątyni.  Parafia liczy obecnie około 2130 parafian, jej proboszczem jest ks. mgr Cezary Olzacki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę