Ks. bp Edward Kawa w Sokołowie Włościańskim: Europa potrzebuje pomocy duchowej

O tym, że Polska może zaoferować Europie bogactwo duchowe, powiedział ks. biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy w Lwowie, w parafii Sokołowo Włościańskie. Parafia ta w czasie pandemii przekazała kilku parafiom za wschodnią granicą dary w wysokości 70 tysięcy zł.

Bp Kawa (1)
Bp Edward Kawa był gościem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Sokołowie Włościańskim. Przewodniczył Mszy św. odpustowej 15 sierpnia br. i głosił homilię. 
Przypomniał, że cześć oddawana Maryi w Polsce ma wielowiekową tradycję. Bóg przez Maryję „chce odkryć prawdę, co tak naprawdę nas czeka, jaka jest nasza przyszłość”. Za papieżem Benedyktem XVI powtórzył, że „Kościół przetrwa w małych wspólnotach”. 
- Maryja przychodzi do naszych rodzin i naszych serc. Jej obecność zachęca nas do tego, byśmy byli sobą, krzewili kulturę, przekazywali wiarę, żyli żywą wiarą w łasce uświęcającej. To jest największy skarb, który możemy rozwijać i którym możemy się dzielić – głosił kaznodzieja. 
Zdaniem bp Kawy, „Polska jest jedynym krajem, który może uratować Unię Europejską, aby nie umarła duchowo: - To wielkie zadanie dla Polaków, trzeba mieć jego świadomość i czuć odpowiedzialność. Przez swoją wiarę, swoje bogactwo duchowe, możecie nadać Europie nowy sens – uważał hierarcha ze Lwowa.  
Zachęcił też do odwagi, aby bronić rodziny i innych wartości, odważnie stawać naprzeciw tych, którzy lekceważą i walczą z wartościami chrześcijańskimi. Gdy przychodzi zniechęcenie, trzeba prosić o wstawiennictwo Maryję. 
- Twoje życie nie jest przypadkowe. To Bóg sprawił że masz taką, a nie inną historię, taką rodzinę. Bóg chce przez ciebie i w tobie działać; chce, abyś stał się jego narzędziem. Trzeba przyjąć dobą nowinę Maryi – żyć nadzieją na niebo. Niech ono będzie obecne w naszych sercach. Spełniajmy w naszym życiu wolę Boga. Pamiętajmy, że celem życia jest królestwo Boże – podkreślił bp Kawa. 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Sokołowie Włościańskim, staraniem administratora ks. Roberta Mazurowskiego, w czasie pandemii przekazała trzem parafiom na Ukrainie (w archidiecezji lwowskiej i diecezji kijowsko-żytomierskiej) pomoc finansową i rzeczową. Jej całkowita wartość wyniosła około 70 tysięcy zł. Jak mówi duszpasterz, pomoc ta miała różnych charakter. Oprócz pieniędzy były to na przykład lekarstwa, żywność, obuwie czy ubrania. Część rzeczy pochodziła od darczyńców z USA. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę