Ks. bp M. Milewski: Bóg pomaga nam uciszyć burze na morzu naszego życia

- Życie jest pełne „burz na morzu”. Przetrwamy je, jeśli zaprosimy Boga do łodzi naszego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim 20 czerwca 2021 r. Odwiedził tę parafię w ramach wizytacji pasterskiej.

Nowy Dwór
Bp Mirosław Milewski w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. interpretował Ewangelię według św. Marka 4,35-41 o burzy na morzu. Jezus poddał wtedy uczniów próbie. Chciał, aby oni zobaczyli w nim Syna Bożego, uwierzyli w Niego i zaufali Mu. 
- Życie jest pełne „burz na morzu”. Są to burze spektakularne, widowiskowe, z ogromnymi stratami, gdy wydarza się coś niespodziewanego, ale bardzo tragicznego, co zmienia losy świata. I są też inne, nasze osobiste burze, które jednak wywracają nasz świat do góry nogami. Ale wtedy „Nie mów, Bogu, że masz wielki problem. Powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga!” – zacytował hierarcha. 
Dodał, że „życiowe burze” trzeba jakoś przetrwać. Nawet, gdy człowiek ma wrażenie, że „świat wali się mu na głowę”, musi dalej żyć, bo „życie jest silniejsze niż śmierć. W każdej sytuacji życiowej warto jednak „zachować się jak trzeba”. 
Tak było podczas meczu Euro 2021 Dania – Finlandia, kiedy to 32-letni Duńczyk Simon Kjær zdobył serca milionów kibiców, gdy uratował życie kolegi z drużyny, mającego zawał serca. Piłkarz uciszył „burzę na morzu” podczas europejskiego turnieju, zachował zimną krew, wykazał się profesjonalizmem, ale przede wszystkim wielkim sercem. „Miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14) do takich właśnie zachowań.  
Ponadto biskup zaznaczył, że ludzie wierzący zdają sobie sprawę, że nie są „ziarnkiem piasku na plaży świata”: Bóg ich chciał, Bóg ich kocha. Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że ludzie nie są samowystarczalni, dlatego muszą „zaprosić Jezusa do łodzi swojego życia”. On pomoże pokonać lęki i „skieruje ku dobru wszystko, co się przytrafia, także rzeczy złe”. On wnosi w burze pokój ducha, „bo z Bogiem życie nigdy nie umiera”. 
- Pozostańcie wspólnotą, która płynie na łodzi Kościoła mimo szalejących wokół burz. I jak najczęściej zwracajcie się w ważnych sprawach do Boga – Sternika waszego życia. Tylko On jest w stanie sprawić, że dopłyniecie do drugiego brzegu, jakim jest życie wieczne – powiedział bp Milewski podczas wizytacji pasterskiej parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jej proboszczem jest ks. kan. Andrzej Redmer.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę