Ks. bp Mirosław Milewski do młodzieży: z Bogiem trzeba się spotykać realnie, a nie wirtualnie

- Z Bogiem trzeba się spotykać realnie, osobiście, a nie wirtualnie. Człowiek potrzebuje przekonania, że jest ktoś, kto mu pomoże. Wiara w Boga, to opoka, oparcie i fundament – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (11 maja br.). Podczas Mszy św. udzielił jej sakramentu bierzmowania. Dokonał też pasterskiej wizytacji parafii.

Klaretyni.jpg

Bp Milewski powiedział kandydatom do bierzmowania, że każdy nowy sakrament, to jakby stanie na skrzyżowaniu dróg: - Czy w dalszym życiu wybierzecie także drogę wiary? - zapytał młodzież. - Jesteście młodzi, pełni ufności we własne siły, za chwilę zdecydujecie o studiach i pracy w życiu dorosłym. Ale wasz wiek, to też wiek „burzy i naporu”, buntu, niekiedy także duchowa pustka – stwierdził biskup.

Życzył młodym, aby się tego ustrzegli, potrafili się zatrzymać, jakby na widok znaku „stop” na skrzyżowaniu dróg. To znak, który każe pomyśleć o konsekwencjach życiowych wyborów. Zakaz, to nie jest zło; za zakazem często kryje się dobro.

Bp Milewski zauważył też, że miniony trudny rok odkrył duchową słabość: zdalna nauka i zdalna praca, izolacja od bliskich, ale też od Mszy św. w niedzielę. Wiele osób zamiast wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, zaczęło wpatrywać się w ekran komputera czy telewizora. Zaczęło się wydawać, że w świecie komunikującym się z pośrednictwem sieci internetowej, tradycyjny sposób spotkania nie jest już potrzebny.

- Bóg nie chce spotkać nas wirtualnie, ale realnie, osobiście. Życie w świecie „samotnych wysp”, dryfujących po oceanach bezsensu i rozpaczy, na dłuższą metę jest niemożliwe. Człowiek potrzebuje sensu, więzi, wspólnoty, zaufania wobec drugiego; przekonania, że jest ktoś, kto go podźwignie i poprowadzi. Wiara w Boga, to opoka, oparcie i fundament – podkreślił hierarcha.

Dodał, że choć część ludzi ma problem z przyjęciem chrześcijańskich zasad moralnych, w których nie ma miejsca na kłamstwo, zdradę, chciwość, cudzołóstwo, śmierć nienarodzonych, to jednak w dalszej perspektywie widać, że tylko funkcjonowanie w oparciu o Dekalog – zapis na „kamiennych tablicach”, pozwala człowiekowi doświadczyć dobra, prawdy i piękna.

Bp Mirosław Milewski w czasie pobytu w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku udzielił bierzmowania grupie młodzieży z parafii. Parafia ta jest spadkobierczynią prastarej, tradycji dominikańskiej, sięgającej roku 1225. Od 2019 roku prowadzą ją ojcowie klaretyni, a proboszczem jest o. Marcin Kowalewski CMF. Była to pierwsza wizytacja pasterska po przejęciu w zarząd parafii przez ojców klaretynów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę