Ks. bp Mirosław Milewski: Maryja pomaga nam wyjść z kryzysu, którego doświadczamy

- Maryja, nasza Matka, pomaga nam wyjść z kryzysu, którego teraz doświadczamy. Niech nasze czyny świadczą o wierze i ufności Maryi – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Sanktuarium Maryjnym w Żurominie (11 września br.). Przewodniczył Mszy św. odpustowej z okazji Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dokonał także poświęcenia wieńców dożynkowych oraz ziarna do siewu, przyniesionych przez rolników, między innymi w pieszych pielgrzymkach.

Żuromin 2022

Bp Mirosław Milewski powiedział w homilii, że święto plonów w swej tradycji było i powinno pozostać spojrzeniem w przeszłość, czasem zatrzymania się i refleksji. Dożynkowy dzień przypomina o trwałych wartościach kultywowanych przez środowisko rolnicze, do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na Boga, a w szczególności cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała na świat najpiękniejszy „owoc naszej ziemi”, Zbawiciela ludzkości.

- Staramy się żyć „po staremu”, ale widzimy, że jednak tegoroczne dożynki są inne od ubiegłorocznych: bo przecież musimy dziś wołać także do Boga, aby z powodu wojny w Ukrainie ludzie w Afryce nie umierali z głodu, aby za rok rolnicy i gospodarze żyjący za naszą wschodnią granicą mogli przeprowadzić zwykłe żniwa, bez lęku, że spadnie na nich bomba czy najadą ciągnikiem na minę, która kryje się w glebie pól czy łąk. Włączmy te intencje do naszej modlitwy – zaapelował biskup. 

Dodał, że pokój nastanie wtedy, gdy prawo Boże rzeczywiście dotrze do ludzkich serc i zostanie wprowadzone w czyn. Prawdziwy pokój jest „harmonią człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem i człowieka z naturą”. Aby nastał pokój powinno nastąpić „nawrócenie serca”. To sprawi, że pokonany zostanie osobisty egoizm i ludzka pycha. Chrześcijanie są wezwani do budowania cywilizacji pokoju.

Biskup zauważył, że wspólnota Kościoła Chrystusowego jest naznaczona kryzysami, doświadczana grzechem ludzi, poddawana medialnej i internetowej nagonce czy kabaretowym żartom i drwinom.

- Jedyną drogą wyjścia z kryzysu - często zawinionego przez ludzi Kościoła – jest pozostanie przy Chrystusie, jedyną pewnością nasza wiara, która mimo wszystko pozwala iść dalej. Dziękuję, że nie poddaliście się zwątpieniu i wciąż się za Kościół modlicie. Dziękuję także tym, którzy doświadczyli w Kościele zranień, a mimo to potrafią nadal kochać i wybaczać. To wiara i miłość umacniają, odbudowują i ocalają Kościół – głosił hierarcha.

W tej drodze pomaga Maryja, która „zawsze wskazuje na Boga”, jest kimś współczesnym, jest uosobieniem Boga żywego Boga. Ona „podtrzymuje wiarę”: - Z kryzysu nie wychodzi się takimi samymi, jak wcześniej, wychodzi się lepszymi lub gorszymi. Maryja pomaga nam wyjść lepszymi także z tego kryzysu, jakiego teraz doświadczamy. Powierzamy Jej troski, potrzeby i bolesne sytuacje, osobiste, rodzinne i narodowe. My wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech nasze codzienne czyny o tym świadczą - poprosił bp Milewski.

Bp Milewski pobłogosławił wieńce dożynkowe oraz ziarno do zasiewu. Uroczystość zwieńczyła procesja eucharystyczna. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół „Amen”. 

Odpust w Żurominie na Matkę Bożą Siewną jest jednym z największych w regionie. Przychodzą na niego piesze pielgrzymki z sąsiednich parafii. Tego samego dnia organizowane są też dożynki dekanalne.

W religijnym wydarzeniu uczestniczyły między innymi władze samorządowe, w tym burmistrz Miasta i Gminy Żuromin Aneta Goliat oraz starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski. Gospodarzem uroczystości był ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie i kustosz sanktuarium Maryjnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę