Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski do chorych: nasz los jest w ręku Boga

- To miejsce pozwala nam uświadomić sobie, że nasz los jest w ręku Bogu – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w kaplicy pw. św. Ojca Pio w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku (10 lutego br.). Przewodniczył Mszy św. z okazji XXXI Światowego Dnia Chorego i odwiedził oddziały szpitalne.

Dzien Chorego Plock2023
foto: ks. W> Piętka/Gość Płocki

Bp Szymon Stułkowski w homilii odniósł się do czytania z Księgi Rodzaju (Rdz 3,1-8) o tym, że stworzony przez Boga człowiek chciał być jak Stwórca, zapomniał, gdzie jest jego miejsce w szeregu: - To Bóg jest Stwórcą, my jesteśmy stworzeniem. Takie miejsce jak kaplica szpitalna przypomina nam to. Pozwala nam uświadomić sobie, że nasz los jest w ręku Boga - podkreślił biskup. 

Dodał, że pomaga to zrozumieć także obecność osób, które leczą i pielęgnują chorych. Bóg ich uzdolnił, aby służyli chorym: - W szpitalu ludzie proszą też o uzdrowienie, mamy prawo tak się modlić. Czasami jednak ludzie potrafią zaakceptować chorobę – zwrócił uwagę kaznodzieja. 

Przypomniał swoje doświadczenie sprzed laty, gdy na stadionie we Wrocławiu uczestniczył w modlitwie z charyzmatykami o uzdrowienie. Widział wtedy ludzi, którzy po kilku godzinach tego spotkania wstawali sami z wózków inwalidzkich i odrzucali kule, wierząc, że zostali uzdrowieni mocą Jezusa. 

Przytoczył też przykład człowieka uzależnionego od heroiny, nad którym modliło się wiele osób. Oni wierzyli, że Pan Jezus go uzdrowi i tak się stało. Obecnie człowiek ten jest terapeutą uzależnień.  

Biskup płocki zaznaczył, że w czasie każdej Mszy św. można prosić o uzdrowienie, zwłaszcza wtedy, gdy człowiek jest przygotowany, by przeżyć ją w pełni, a więc by przyjąć Komunię św. Wtedy „dotyka się samego Jezusa”. Tak dotknęła Go na przykład kobieta, która przepychała się przez tłum, wierząc, że tylko fizyczne dotknięcie Jezusa uzdrowi ją. Jezus też wówczas poczuł, że „ktoś Go z wiarą dotknął”. 

Mszę św. w kaplicy pw. św. Ojca Pio w płockim szpitalu koncelebrowało kilkunastu duchownych. Modlili się na tam chorzy, personel szpitala, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy oraz Stanisław Kwiatkowski, dyrektor szpitala na Winiarach. 


foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Bp Szymon Stułkowski odwiedził także oddziały szpitalne. W programie znalazła się również konferencja ks. Tomasza Markowicza, byłego kapelana szpitala, proboszcza parafii św. Ojca Pio w Płońsku. Konferencja nosiła tytuł „Miej o nim staranie”, była oparta o orędzie papieża Franciszka na XXXI na Światowy Dzień Chorego.

Spotkanie z okazji XXXI Światowego Dnia Chorego zorganizował ks. Jakub Kępczyński, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę