Ksiądz Kamil Kowalski wyjeżdża na misje na Jamajkę

Ks. Kamil Kowalski w najbliższych dniach wyjeżdża do pracy misyjnej na Jamajkę. Jest pierwszym kapłanem z diecezji płockiej, który będzie misjonarzem na dalekiej, karaibskiej wyspie: „Robię to w duchu współodpowiedzialności za Kościół, który ze swej natury jest misyjny” – podkreśla misjonarz.

Montego.jpg

Ks. Kamil Kowalski jest kapłanem diecezji płockiej od 5 lat. Był wikariuszem w parafiach św. Antoniego w Zegrzu i św. Marcina w Gostyninie. Przez ostatnie dwa miesiące był duszpasterzem w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku. Do posługi misyjnej przygotowywał się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Przyznaje, że powołanie do pracy misyjnej jest w nim od dawna, pojawiło się już na początku studiów w seminarium: „Gdy Pan Bóg daje nam dobre, pobożne pragnienie, to trzeba na nie odpowiedzieć. To wola Boża, abym głosił Ewangelię tam, gdzie brakuje kapłanów” – uważa przyszły misjonarz.

Ks. Kowalski dodaje, że Kościół jest Kościołem apostolskim, misyjnym i musi wspierać słabsze czy młode wspólnoty, a taka jest wspólnota katolicka na Jamajce: „Trzeba za to brać odpowiedzialność, nie być obojętnym. Uważam, że będę tam potrzebny” – twierdzi duchowny.

Wyjazd na Jamajkę miał odbyć się wcześniej, ale pandemia pokrzyżowała te plany. Aktualnie płocki duszpasterz najpierw uda się do Liverpoolu w Anglii, gdzie w ambasadzie będzie załatwiał potrzebne formalności. Potem, prawdopodobnie pod koniec sierpnia, wyruszy na daleką, karaibską wyspę. Będzie pracował w parafii w miejscowości Monte Bay, gdzie od 7 lat pracuje ks. Wojciech Szpylma, pochodzący z archidiecezji przemyskiej. W parafii tej znajduje się kościół oraz dwie parafie, prawdopodobnie przy jednej z nich zamieszka ks. Kamil Kowalski.

Na Jamajkę ks. Kowalski zabiera ze sobą dwa krzyże misyjne: wręczony przez nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio oraz przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Poza tym ofiary na działalność misyjną przekazali mu parafianie z Płońska. Jest pierwszym księdzem z diecezji płockiej, który będzie posługiwał duszpastersko na Wyspach Karaibskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę