Księża przekazali niemal 80 tysięcy zł z jałmużny postnej dla osób niepełnosprawnych

Księża z diecezji płockiej przekazali niemal 80 tysięcy złotych w ramach jałmużny postnej na wyposażenie kaplicy w powstającym Domu Mocarzy dla osób niepełnosprawnych. Dom ten jest prowadzony przez siostry zmartwychwstanki, w sąsiedniej diecezji łowickiej. Zbiórka była odpowiedzią na apel biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego.

Uid 0Bfaa90032c5c0076ae5eab992788fde1636819951610 Width 900 Play 0 Pos 0 Gs 0 Height 506
foto: tvp3.pl

Bp Szymon Stułkowski apel do księży z diecezji płockiej, aby wsparli dzieło dokończenia budowy i wyposażenia Domu Mocarzy dla osób niepełnosprawnych, który w Mocarzewie w sąsiedniej diecezji łowickiej prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, wystosował u progu Wielkiego Postu. Biskup przypomniał, że w tym wyjątkowym miejscu przez wiele lat wielu diakonów z diecezji płockiej przeżywało rekolekcje przed przyjęciem święceń kapłańskich. 

Także w liście pasterskim na Wielki Post 2024 zaznaczył, że „nie wystarczy walczyć o życie nienarodzonych, trzeba także uznać, że kiedy przyjdą na świat, potrzebne jest wsparcie dla dzieci i ich rodziców, którzy nie są w stanie sami sobie poradzić, by godnie żyć. Oprócz niezbędnej modlitwy w obronie życia ludzkiego, potrzebna jest też pomoc osobom dotkniętym krzyżem choroby i cierpienia oraz ich rodzinom. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością patrzymy na środowiska, w których osoby cierpiące znajdują dom, opiekę, a ich rodziny wsparcie”. 

Apel ordynariusza diecezji płockiej spotkał się z bardzo dobrym odbiorem: księża z diecezji płockiej przekazali niemal 80 tysięcy złotych na wyposażenie kaplicy w Domu Mocarzy. 

Dom Mocarzy, to powstający w miejscowości Mocarzewo (diecezja łowicka) dom dla absolwentów ośrodka dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi go Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek. Przepisy prawa stanowią, że wychowankowie mogą przebywać w Mocarzewie do 25. roku życia. Później trzeba im znaleźć nowe miejsce pobytu, najczęściej jest to Dom Pomocy Społecznej znajdujący się w innej części Polski. 

Jednak osoby niepełnosprawne (siostry nazywają ich „mocarzami”) niechętnie zmieniają miejsce pobytu, są przyzwyczajone do Mocarzewa, do sióstr i do nauczycieli, którzy tworzą dla nich prawdziwy dom, pełen ciepła i troskliwej opieki. 

Nowy obiekt - Dom Mocarzy - ma stanowić odpowiedź na potrzeby tychże osób oraz ich rodzin, które często nie są w stanie pełnić całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Dom Mocarzy, gdy powstanie ostatecznie, zapewni miejsce pobytu mieszkańcom także po zakończeniu nauki. Będzie to wciąż to samo miejsce do życia, z opieką, rehabilitacją i dostosowaną do potrzeb rekreacją. Nieodłączną część Domu Mocarzy stanowi kaplica, którą trzeba odpowiednio wyposażyć.