KSM diecezji płockiej zebrało dary dla Polaków na Wschodzie

850 kg żywności, środków chemicznych oraz artykułów szkolnych, a także 1.750 zł w ramach kwesty towarzyszącej zbiórce artykułów, zebrało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej w czasie akcji „Polak z Sercem”. Dary przed Bożym Narodzeniem trafią do Polaków żyjących na Kresach.

Polak_z_sercem.jpg

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej włączyło się w ogólnopolską akcję charytatywną „Polak z sercem”, której celem jest zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Kresach. KSM-owicze przez dwa tygodnie zbierali żywność z długim terminem ważności, środki chemiczne, artykuły szkolne i biurowe, by wyposażyć świetlice dzieci i młodych na Kresach. Zbierano także pieniądze, by móc zrealizować konkretne potrzeby zamieszkałych na Wschodzie Polaków.

W diecezji w inicjatywę zaangażowało się 45 wolontariuszy. Zbiórki przeprowadzono w: Sońsku, Tłuchowie, Serocku, Strzegowie, Płońsku (parafia pw. św. Michała Archanioła) oraz Lipowcu Kościelnym. Udało się zebrać 850 kg żywności, środków chemicznych oraz artykułów szkolnych. Poza tym zebrano 1.750 zł w ramach kwesty towarzyszącej zbiórce artykułów.

- Działania na rzecz tej akcji nie trwają tylko przez dwa tygodnie. Pomagać możemy aż do 30 czerwca 2020 roku, ponieważ właśnie do końca czerwca trwa zbiórka funduszy prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Fundację dla Młodzieży. Szczegóły znajdują się na stronie akcji „Polak z Sercem” – informuje Magdalena Karpińska, rzecznik zarządu KSM w diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę