Liturgia Wigilii Paschalnej w bazylice katedralnej płockiej

- W naszej codzienności bądźmy apostołami pokoju - współpracownikami Chrystusa w dziele pokoju, pielęgnujmy Boży pokój w sobie i wokół siebie – powiedział ks. biskupMirosław Milewski w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze w Płocku (16 kwietnia 2022 r.). Obrzędom przewodniczył ks. biskup Piotr Libera.

7F645279 C1F0 4998 9E74 D61E402980CA

Bp Mirosław Milewski powiedział, że Wigilia Paschalna - „matka wszystkich wigilii” - jest czuwaniem na cześć Boga, wspominaniem wszystkich cudów Bożych. Dzięki niej wiadomo, co kochający Bóg uczynił dla człowieka od początku historii zbawienia. Kulminacyjnym punktem jest zmartwychwstanie Chrystusa.

- Nasze serca cieszy zmartwychwstanie Jezusa, jednak tej radości towarzyszy jakiś cień, ponieważ przebiega ono w okolicznościach w tych czasach niespodziewanych i zatrważających. Za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, trwa wojna, a wojna zawsze niesie za sobą śmierć, cierpienie i chaos. Nie chcemy, aby narody występowały przeciwko sobie, nie chcemy wojny, dlatego wytrwale wołamy do Boga, aby nastał pokój. Pokój jest naszym wielkim pragnieniem – zaakcentował biskup.

Przypomniał słowa proroka Izajasza, który zapowiedział nadejście Boga Mocnego - Księcia Pokoju (por. Iz 9,1.5-6): - To On i tylko On, Zmartwychwstały Pan jest Księciem Pokoju. W tych niespokojnych czasach, w tę Wielką Noc, przynosi nam ten właśnie dar – pokój. Uspokaja nasze wystraszone serca, usuwa niepokoje, miażdży lęki i pozwala spojrzeć na życie we właściwej perspektywie. Pokój Zmartwychwstałego Jezusa leczy nas z egoizmu, nienawiści, pychy, chęci panowania nad innymi. Czyni nasze życie sensownym, szczęśliwym i pełnym – podkreślił bp Milewski.

Wezwał również, aby w codzienności być apostołami pokoju - współpracownikami Chrystusa w dziele pokoju, pielęgnować Boży pokój w sobie i wokół siebie, uczciwym i szlachetnym życiem pomagać Jezusowi w budowie Królestwo Pokoju na ziemi: w rodzinach, w kapłańskich szeregach, w miejscach pracy, w środowiskach życia.

Wigilia Paschalna w katedrze odbyła się z udziałem duchowieństwa, wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego, sióstr zakonnych i płocczan. Tradycyjnie miała miejsce liturgia światła, pobłogosławiona została woda i odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

Wydarzenie było transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej, w eterze i na YouTube.