Maturzyści z diecezji płockiej pielgrzymowali na Jasną Górę

2 tysiące 189 maturzystów z diecezji płockiej wraz z katechetami i nauczycielami pielgrzymowało 24 marca 2023 r. na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki były słowa „Doceń życie”. Gościem młodzieży była Ewa Liegman z Hospicjum Pomorze Dzieciom. Mszy św. z udziałem młodzieży przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Poprosił ludzi młodych, aby „potrafili dowartościować każde ludzkie życie”.

Maturzysci 2023 Jasna Gora
foto: facebook @JasnaGora

W programie pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę pod hasłem „Doceń życie” (w Narodowym Dniu Życia) było „zawiązanie wspólnoty”, konferencja Ewy Liegman, założycielki Hospicjum Pomorze Dzieciom, związanej z Holistycznym Centrum Wsparcia Po Stracie Bliskiej Osoby eMOCja, Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Msza św. Było wiele rozmów i „dobrych” spowiedzi ludzi młodych.   

- W naszym hospicjum są młodzi, rówieśnicy dzisiejszych maturzystów, którzy muszą przygotować się nie do matury, ale do bardzo trudnego egzaminu, jakim jest umieranie. Pracujemy z ludźmi, którzy nie są w stanie dodać jednego dnia do swojego życia, ale oni walczą o to, aby dodać kawałek życia do każdego swojego dnia. Stoimy na straży bólu psychicznego, fizycznego i duchowego. Opiekujemy się też parami, które są w ciąży i na samym początku dowiadują się, że ich dziecko jest bardzo chore – opowiadała Ewa Liegman. 

Założycielka hospicjum życzyła maturzystom, „aby być bardziej czułym dla bliskich, pokochać historię swojego życia i uwierzyć w to, że każdy jest na świecie po coś”. Młodzież i ich opiekunowie obejrzeli też krótki film o centrum eMOCja, można go wykorzystać na przykład na katechezie.

Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Opowiedział maturzystom historię swoich przyjaciół, którzy doświadczyli olbrzymiej tragedii: ich dziecko żyło tylko przez dwa dni. Po urodzeniu zostało ochrzczone. Jego pogrzeb wyglądał niezwykle: uczestniczyli w nim sami młodzi ludzie, młode małżeństwa i rodziny. 

Kaznodzieja podkreślił, że rodzice dziecka, mimo doświadczonej tragedii, dziękowali Bogu za dar życia swojego dziecka. Stwierdził, że ta sytuacja dowiodła „dowartościowania każdej drogi życia”. Poprosił młodzież, aby także w ten sposób traktowali ludzkie życie - każde jest potrzebne i wartościowe. 

Podczas pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę w jej organizację i liturgię zaangażowali się: wspólnota Wojsko Gedeona z Nasielska, Zespół Szkół nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu, LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu, ministranci z parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, LO im. ks. Piotra Skargi w Pułtusku, LO im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, kadeci szkoły mundurowej Płockiego Uniwersytetu Ludowego 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, Zespół Szkół im. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Płocku, Niepubliczne Centrum Kształcenia „Edukator” w Przasnyszu.  

W pielgrzymce wzięło udział 2 tysiące 189 maturzystów. Towarzyszyli im nauczyciele, katecheci, dyrektorzy szkół, rodzice. Łącznie na Jasną Górę przyjechały 2 tysiące 422 osoby z diecezji płockiej. Był obecny m.in. Krzysztof Wiśniewski, wicekurator z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Janusz Majchrzak, dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę zorganizował wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku: dyrektor ks. dr Grzegorz Zakrzewski, s. mgr Dominika Dudzik, ks. mgr lic. Paweł Sobiecki.

- Dużo młodych cierpi, chodzi do psychologa, bierze leki na depresję i nie widzi sensu w życiu. Chciałbym, żeby przez tą pielgrzymkę zobaczyli, że Bóg daje im szansę na dobre życie. On zawsze jest przy nich i to na Nim mogą budować swoją przyszłość - podsumował pielgrzymkę ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę