Ministranci pojadą na ogólnopolski turniej do Kołobrzegu

Ministranci z parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, św. Antoniego z Padwy w Żurominie i św. Wojciecha w Przasnyszu wezmą udział  w XVII Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar „Króluj nam Chryste”. Zwycięskie drużyny z diecezji płockiej zostały wyłonione 21 maja 2022 r., podczas rozgrywek w parafii Strzegowo.

IMG 0774
foto: @faraprzasnysz/facebook

Na terenie parafii św. Anny w Strzegowie odbył się etap diecezjalny turnieju piłki nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli ministrantów, organizowanego w Polsce przez miesięcznik „Króluj nam Chryste”. Zagrały w nim 22 drużyny, w trzech kategoriach wiekowych. Strzegowska hala i inne obiekty sportowe zgromadziły około 200 ministrantów i ich opiekunów.

Po emocjonujących i zaciętych meczach zostały wyłonione trzy najlepsze reprezentacje, które będą reprezentowały diecezję płocką podczas XVII Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej o Puchar „Króluj nam Chryste”. Odbędzie się on w Kołobrzegu w dniach 27-28 czerwca br.

W kategorii „ministrant” zwyciężyła drużyna z parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Twierdzy). W kategorii „lektor młodszy” najlepsza okazała się drużyna chłopców z parafii św. Antoniego z Padwy w Żurominie. Z kolei w kategorii „lektor starszy” zwycięstwo wywalczyli zawodnicy z parafii św. Wojciecha w Przasnyszu.

Gościem zawodów był Paweł Zagumny, polski siatkarz, rozgrywający, w latach 1996-2014 reprezentant Polski. Znany sportowiec wręczył puchary, dyplomy i medale dla króla strzelców i najlepszego bramkarza turnieju.

Organizacja etapu diecezjalnego turnieju była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. W tym gronie znaleźli się m.in. ks. kan. Józef Błaszczak, proboszcz parafii św. Anny w Strzegowie oraz wikariusz ks. Dariusz Nowotka, Zespół Szkół w Strzegowie, Urząd Gminy Strzegowo, sędziowie zawodów, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji, służby medyczne, wolontariusze, Akademia Aktywnego Wypoczynku Mamut Camp.

- Dziękuję wszystkim dekanalnym duszpasterzom Służby Liturgicznej Ołtarza za zorganizowanie pierwszego etapu rozgrywek na szczeblu dekanalnym, jak również kapłanom, którzy podjęli się przeprowadzenia etapu rejonowego. Dzięki ich zaangażowaniu udało się nam po dwóch latach przywrócić tradycję organizowania rozgrywek sportowych dla ministrantów - przyznał ks. Mateusz Jesień, diecezjalny duszpasterz tej służby, wikariusz parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

„Króluj nam Chryste”, to jedyny ogólnopolski i jeden z trzech w Europie miesięcznik, adresowany do ministrantów. Od momentu powstania miesięcznik wydaje Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha. „KnC” ukazuje się w nakładzie około 10.000 egzemplarzy, dystrybucja odbywa się poprzez parafie oraz przez prenumeratę.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę