Młodzi przy „Stole Słowa Bożego” w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

14 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy ZOOM obyło się pierwsze spotkanie online pt. „Spotkamy się przy Stole”, zorganizowane przez Diecezjalne Centrum Powołaniowe oraz Klerycką Grupę Powołaniową, w ramach cyklu trzech spotkań powołaniowych. Młodzież męska wspólnie z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zgłębiała tego dnia tajemnicę Bożego Słowa.

Wsd-stol.jpg

Uczestnicy pochodzący z Mławy, Przasnysza, Ciechanowa, Pułtuska, Dąbrowy oraz Rościszewa zebrani w sobotnie popołudnie rozpoczęli spotkanie od wspólnej modlitwy i krótkiego zapoznania. Bezpośrednio po nim wysłuchali konferencji poświęconej Słowu Bożemu wygłoszonej przez ks. dr. Jarosława Kwiatkowskiego – wykładowcy Starego Testamentu naszego seminarium.

„Każdy z nas pyta siebie samego o to, co zrobić ze swoim życiem. Szukamy Bożego światła i Bożej pomocy, aby rozeznać swoją życiową drogę. Niejednokrotnie zastanawiamy się, gdzie szukać tego Bożego głosu. A przecież na wyciągnięcie ręki mamy Biblię – prawdziwe Słowo Boga. Jeśli szukam sposobu na komunikację z Bogiem, to z pewnością w Piśmie Świętym znajdę odpowiedź” – powiedział ks. dr Jarosław Kwiatkowski.

Zaproszony gość zaakcentował także potrzebę bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, który w obecnym czasie pandemii wydaje się być niezwykle utrudniony: „Te rekolekcje to także wyraz naszej tęsknoty, by się zobaczyć, by się usłyszeć. Chcemy się spotkać, aby przeżyć coś razem” – kontynuował ks. Kwiatkowski. Prelegent na zakończenie konferencji przytoczył słowa usłyszane niegdyś przez św. Augustyna i zachęcił wszystkich zebranych, aby uczynili je swoimi: „Weź i czytaj! Weź i czytaj Pismo Święte, a spotkasz się z Bogiem. Tam znajdziesz wszystko, także odpowiedź na pytanie jak dobrze przeżyć swoje życie”.

Po panelu dyskusyjnym i krótkiej przerwie wszyscy pomodlili się wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia, polecając swoją młodość i życiowe wybory. Podczas modlitwy obecny był także reżyser filmowy Tadeusz Syka wraz z małżonką Joanną, którzy podzielili się z uczestnikami świadectwem przeżywania wiary w małżeństwie oraz zaangażowania w życie Kościoła.

„Jesteśmy małżeństwem dopiero kilka lat, ponieważ poznaliśmy się podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Każde z nas było już wtedy bardzo zaangażowane w działalność różnych grup działających w naszych parafiach i poza nimi. Nasze młodzieńcze lata to dla nas czas rozeznawania – czy jesteśmy powołani do życia w małżeństwie czy też w kapłaństwie lub życiu zakonnym. Niezwykle cenne w tym rozeznawaniu okazały się drobne znaki działania Pana Boga. Prosimy, nie bagatelizujcie ich, jeśli dostrzegacie je już teraz w swoim młodym życiu!” – zwrócili się do słuchaczy.

Goście z Warszawy zachęcali wszystkich, tak zarówno kleryków jak i rozeznających powołanie: „Zabiegajcie o utwierdzenie się w powołaniu. Gdy już na nie odpowiecie – czy to w kapłaństwie czy w małżeństwie – żyjcie na sto procent i pielęgnujcie w sobie powierzony wam dar. Odwagi, nie lękajcie się”. 

W ramach spotkania organizatorzy przewidzieli także krótki panel warsztatowy, podczas którego jeden z kleryków podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem medytacji Słowa Bożego za pomocą metody lectio divina. Było to bezpośrednie wprowadzenie do medytacji fragmentu z czwartego rozdziału Ewangelii św. Łukasza, dotyczącego wystąpienia Jezusa w synagodze w Nazarecie. Po zakończeniu modlitwy Słowem Bożym uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których mieli okazję do rozmowy oraz podzielenia się między sobą swoim doświadczeniem Słowa Bożego.

Piotr – jeden z uczestników sobotniego spotkania, tak relacjonuje swój udział w wydarzeniu: „Spotkanie pomogło mi jeszcze bardziej zwrócić uwagę na wartość Słowa Bożego w moim życiu. Zdałem sobie sprawę, że Słowo zawsze jest na dzisiaj, nigdy na wczoraj, nigdy na jutro. Poznałem również piękno medytacji Słowa Bożego. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w spotkaniu”.

Kolejne wydarzenie w ramach cyklu spotkań pt. „Spotkamy się przy Stole” odbędzie się w sobotę 12 grudnia. Tego dnia organizatorzy pragną zatrzymać się wspólnie z uczestnikami na zgłębianiu tajemnicy Eucharystii: „Ponownie zwracamy się do młodzieży męskiej z zachętą do uczestnictwa w naszym spotkaniu. Zapraszamy również tych, którzy nie połączyli się z nami, aby rozważać głębię Bożego Słowa. Czekamy na Was” – zachęcają klerycy i księża z płockiego seminarium.

Więcej informacji i zgłoszenia do udziału w spotkaniach pod adresem mailowym: sebastianksm2@gmail.com.

Kl. Sebastian Szymański
Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę