Modlitwa motocyklistów w Osieku

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku miało miejsce Liturgiczne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2021. Motocykliści modlili się o bezpieczeństwo na drodze, o szczęśliwe powroty.

Motocykliści Osiek
Podczas Mszy św. prosili o Boże Miłosierdzie dla śp. Bogdana Bolumińskiego, który przez wiele lat współpracował z redakcją „Czasu Brodnicy” i był sympatykiem motocyklowych spotkań w Osieku. 
W uroczystości wzięła udział liczna grupa motocyklistów i ich rodziny (53 motocykle). Był również obecny wójt gminy Osiek – Paweł Chudy. Po poświęceniu motocykli uczestnicy udali się na wspólne spotkanie na świeżym powietrzu. Relację fotograficzną z wydarzenia przygotował Mariusz Wojdyło. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i aktywnie włączyli się w tę akcję.
Informacja własna parafii Osiek  

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę