Modlitwa przy relikwiach św. Rocha w Strzygach

W parafii Strzygi wierni w czasie odpustu (16 sierpnia 2020 r.) modlili się przy relikwiach św. Rocha, który chroni od zarazy. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”: „W czasie zarazy postarajmy się uratować swoje życie duchowe” – zwrócił się do parafian.

Strzygi.jpg

Na czas odpustu relikwii św. Rocha I stopnia (ex ossibus) użyczył wspólnocie parafialnej w Strzygach bp Piotr Libera. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

„Św. Roch powraca do nas, bo przez epidemię koronawirusa przypomnieliśmy sobie, że właśnie on jest patronem od zarazy. Ten XIV-wieczny święty «wraca», aby przypomnieć, czym konkretnie jest chrześcijaństwo, że choćby nie wiadomo co się działo, powinniśmy trwać przy Bogu, wierze i dobru. To święty od konkretu, bo będąc pielgrzymem zaangażował się w pomoc chorym i potrzebującym. To święty w drodze i blisko ludzi, bo będąc w pielgrzymce spotykał wielu i im pomagał” – przypomniał wiernym kaznodzieja.

Polecił również, aby popatrzeć na tego świętego i zapytać siebie samych, jak w czasie zarazy można uratować nie tylko życie społeczne i gospodarcze, ale także życie duchowe; aby od epidemii miłość chrześcijańska okazała się w ludziach większa; aby dzieci i młodzież wrócili do kościołów i sakramentów; aby z wrażliwością św. Rocha umieli się ze sobą dobrze i konkretnie spotykać.

Ks. Włodzimierz Piętka udzielił także wiernym błogosławieństw relikwiami św. Rocha oraz odczytał list bp. Piotra Libery skierowany do wspólnoty parafialnej, z okazji jej modlitwy przy relikwiach św. Rocha: „Ten wielki orędownik ludu chrześcijańskiego w czasach zarazy staje się nam szczególnie bliski, gdy nasza Ojczyzna i cały świat zmaga się z niewidzialnym wrogiem, jakim jest epidemia koronawirusa. Potrzebujemy pomocy i wstawiennictwa św. Rocha, który przyczynia się za nami u tronu Bożego. Często przyzywajcie jego opieki” – napisał biskup płocki.

Z okazji uroczystości odpustowej przy relikwiach św. Rocha ks. Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Strzygach podkreślił, że relikwie to realny znak świętego, którego czci się za jego drogę wierności Bogu.

„W przeszłości w parafii Strzygi był boczny ołtarz poświęcony św. Rochowi. Z tym wiązał się odpust na wspomnienie św. Rocha. Mamy w parafii obraz św. Rocha, który towarzyszył nam podczas tego czasu tzw. epidemii. Jest czczony jako patron w chorobach zakaźnych. Zwracano się do niego szczególnie kiedy tzw. morowe powietrze, a więc epidemie dżumy, czarnej ospy, tyfusu i cholery pustoszyły miasta i wsie” – powiedział duszpasterz.

Podczas odpustu zostały także poświęcone rzeźby odlane z mosiądzu, przedstawiające 20 tajemnic różańcowych (wymiary jednej tablicy to 34,5x34,5). Rzeźby wykonał Włodzimierz Hapon z Ukrainy, a odlewu dokonała firma „Brass-Met Art.” J. Zych-Śliwka z Zakroczymia. Umieszczono je na wewnętrznej stronie parkanu otaczającego kościół parafialny. Parkan pomalowali wcześniej członkowie chóru Vox Strigensis i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Długiego.

Fotorelacja fanpage parafia Strzygi

 

foto; @parafiastrzygi
Przy każdej rzeźbie posadzono róże: tajemnice radosne – róże różowe, tajemnice światła – róże kremowe, tajemnice bolesne – róże czerwone, tajemnice chwalebne – róże białe. Rzeźby ufundowali parafianie.

Z powstaniem rzeźb wiąże się powstanie nowego Koła Żywego Różańca w parafii, ponieważ ich fundatorzy postanowili wraz ze swoją rodziną odmawiać tajemnicę różańca, którą ufundowali. Kontemplację tajemnic różańcowych ułatwi sześć nowych ławek. Wykonała je firma „Primario Grande” z Warpalic, której właścicielem jest parafianin Rafał Topolewski.

Parafia w Strzygach pamiętała także o 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Staraniem ks. proboszcza odnowiony został na cmentarzu parafialnym pomnik legionisty Jana Radomskiego. Odbudowę ufundował właściciel firmy kamieniarskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę