Modlitwa z okazji 100-lecia Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym

- Z wnętrza strażackiego serca wypływają słowa: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – powiedział ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, podczas jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym. Z powodu pandemii uroczystość odbyła się z rocznym opóźnieniem.

Janowiec-koscielny.jpg

16 maja br. jednostka OSP Janowiec Kościelny obchodziła jubileusz 100-lecia działalności. Święto jednostki przypadało w roku 2020, jednak ze względu na pandemię zostało przełożone na rok bieżący.

Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana Msza św. dziękczynna, której przewodniczył ks. Andrzej Bawirsz – kapelan strażaków województwa warmińsko- mazurskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, kapelan strażaków diecezji płockiej, proboszcz parafii Tłuchowo oraz ks. proboszcz Dariusz Sielczak.

- Jak piękny jest człowiek, który jest strażakiem. I zaraz sprecyzujmy – jak piękny jest człowiek, który jest strażakiem, nie przez piękno mundurów, medali, a nawet piękno pocztów sztandarowych. Piękny jest człowiek, który jest strażakiem przez szlachetność serca. Bo to z wnętrza strażackiego serca wypłynęły słowa: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – zwrócił się do druhów ks. Andrzej Zakrzewski.

Wśród przybyłych na jubileusz gości znaleźli się między innymi: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego druh Gustaw Marek Brzezin, komendant powiatowy PSP w Nidzicy st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, starosta nidzicki Marcin Paliński oraz okoliczni wójtowie. Nad przebiegiem uroczystości czuwał miejscowy wójt druh Piotr Rakoczy. Zasłużeni strażacy otrzymali medale i wyróżnienia.

Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę