Modlitwa, zbiórka na stypendia i koncert w XX Dniu Papieskim (11 października 2020 r.)

Msza św. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbiórka na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koncert i bieg sportowy, złożą się w dniach 11-18 października 2020 r. na obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus”. Płock jest „miastem papieskim” – papież Jan Paweł II odwiedził je w 1991 roku.

Xx-dzien-papieski.jpg

Głównym wydarzeniem religijnym w XX Dniu Papieskim będzie w Płocku Msza św. o godz. 10:00 w bazylice katedralnej. Będzie jej przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, który wygłosi także homilię. We wspólnej modlitwie uczestniczyć będą władze samorządowe miasta i powiatu, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, rektorzy uczelni wyższych z diecezji płockiej. Po Mszy św. jej uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

W niedzielę o godz. 19:00 w katedrze w ramach Płockich Koncertów Organowych zaśpiewa Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej, z akompaniamentem Wiktora Bramskiego.

W ciągu całego dnia przy kościołach prowadzona będzie zbiórka ofiar do puszek na stypendia dla dzieci i młodzieży, przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Prowadzić ją będą wolontariusze oraz stypendyści Fundacji. W samym Płocku zorganizowana zostanie też zbiórka publiczna. W diecezji płockiej jest obecnie około 57 stypendystów Fundacji.

Uroczystości papieskie kontynuowane będą 15 października. O godz. 15:30 w Opactwie Pobenedyktyńskim Klub Inteligencji Katolickiej organizuje Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Zachowując Pamięć i tożsamość św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego”, in memoriam śp. ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, pierwszego asystenta kościelnego płockiego KIK-u. Z kolei o godz. 20:00 w ramach Czwartkowej Adoracji Seminaryjnej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędzie się modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne ze św. Janem Pawłem II.

16 października Akcja Katolicka Diecezji Płockiej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II zaprasza na VIII Bieg Papieski. Sztafeta rozpocznie się o godz. 10.45 na Placu Celebry, gdzie 7 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II sprawował Mszę św. W biegu weźmie udział ograniczona liczna uczestników. Podczas biegu będą trzy przystanki: przy pomniku bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, Zakładzie Karnym w Płocku, Oknie Papieskim na domu biskupim. VIII Bieg Papieski zakończy przy pomniku św. Jana Pawła II przy bazylice katedralnej. Uczestnicy złożą przed nim kwiaty i zaśpiewają „Barkę”.

***
Papież Jan Paweł II odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 r., podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, odbywającej się pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Ojciec święty przybył do Płocka na zaproszenie bp. Zygmunta Kamińskiego. W dniu 7 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawił Mszę św. na placu, który obecnie nazywa się Placem Celebry (w sąsiedztwie stadionu Klubu „Wisła Płock”).

Po raz pierwszy w historii odwiedził Zakład Karny, gdzie zaskoczył ochronę, wchodząc między skazanych. Pobłogosławił pomnik płockiego pasterza abp. Antoniego J. Nowowiejskiego przy seminarium i kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku (później, w 1999 r. beatyfikował go w gronie 108 męczenników II wojny światowej).

Wieczorem 7 czerwca Papież przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu w bazylice katedralnej, podczas którego zamknął 42. synod diecezjalny. Przez okno domu biskupiego rozmawiał z zebraną pod nim młodzieżą. W tym samym oknie pojawił się 8 czerwca rano, aby pożegnać się z płocczanami. Wizyta Jana Pawła II, to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Płocka i diecezji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę