Msza św. w 100. rocznicę utworzenia 2. Szwadronu Mławskiego

W Mławie wspólną modlitwą uczczono 100. rocznicę utworzenia 2. Szwadronu 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich – formacji, która walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku: „Przypominanie bohaterów ziemi mławskiej, to wypełnianie ich patriotycznego testamentu” – powiedział ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Uroczystości rocznicowe w Mławie rozpoczęto Mszą św. polową z udziałem Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich, pod dowództwem Arkadiusza Chodorowskiego, prezesa Fundacji Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów. Odbyła się ona na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, gdzie w 1919 roku stacjonował 2. Szwadron 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego im. św. Antoniego z Padwy w Ratowie, a koncelebrował ks. Piotr Orliński, katecheta w Zespole Szkół nr 3, a zarazem krewny ułana 2. Szwadronu Mławskiego.

Ks. Bogdan Pawłowski podkreślił, że przypominanie bohaterów ziemi mławskiej, to obowiązek i powód do dumy dla obecnie żyjących oraz wypełnianie ich patriotycznego testamentu. Zadanie to wykonuje się poprzez pielęgnowanie pamięci, kultywowanie tradycji, zdobywanie wiedzy, a potem pracę dla pożytku wspólnego i dobra Ojczyzny.

„Kiedy przeżywamy ważne rocznice, sięgamy sto i więcej lat wstecz, kiedy słuchamy opowieści naszych dziadków - to okazuje się, że rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy przyjmują na siebie wielką historię naszej Ojczyzny” – podkreślił duchowny.

Natomiast odwołując się do planowanego odsłonięcia pamiątkowego kamienia, dedykowanego 2. Szwadronowi Mławskiemu, zaznaczył, że ten kamień powinien „wyryć głęboki ślad w umysłach i sercach”.

„Pamiętajcie o tym, że niesiecie w sobie naszą historię, która wymaga z jednej strony pamięci i szacunku, a jednocześnie chce, byśmy wyciągali z niej wnioski i nieśli przed siebie to, co najpiękniejsze” – powiedział ks. Bogdan Pawłowski

Uroczystości zakończył pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego w wykonaniu kawalerzystów Fundacji Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów i pomysłodawców uroczystości: Jackiem i Mateuszem Żywcami. Stworzyli oni na terenie powiatu mławskiego sekcję kawaleryjską w barwach 2. Szwadronu Mławskiego.

W uroczystości uczestniczyła społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie z dyrektorem Stefanem Wojnarowskim, spadkobiercy tradycji 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo z prezes Ewą Kozłowską-Głębowicz. Stowarzyszenie to wraz z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy było inicjatorem uczczenia 100. rocznicy utworzenia w Mławie 2. Szwadronu 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich utworzony został 1 listopada 1918 roku w Warszawie. Poszczególne szwadrony tworzone były także w Łomży, Mławie (II szwadron), Płocku, Włocławku i Białymstoku. Każdy z pułków kawalerii wyróżniał się barwami otoku czapek. Pułk Czwarty nosił otok chabrowy i na kołnierzu bluzy munduru proporczyki chabrowo-białe. Po tym jak Błękitny Pułk w swoich bojowych potyczkach jako pierwszy przekroczył linię rzeki Niemen, zyskał prawo do posługiwania się zaszczytnym tytułem Ułanów Zaniemeńskich. Uczestniczył on w wojnie polko-bolszewickiej 1920 roku m.in. podczas wyprawy kijowskiej w maju 1920 roku.

Dowódcami pułku byli m.in. Antoni Witkowski, bohater wojny polsko-bolszewickiej zamordowany w lasach Charkowa i Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, żołnierz wyklęty, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, skazany na śmierć przez komunistyczne władze Polski. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę