Msza św. za śp. Senator Janinę Fetlińską w IX rocznicę śmierci – 13 kwietnia 2019, Niepokalanów - homilia bp. Piotra Libery

Szanowny Panie Włodzimierzu – mężu ŚP. Pani Senator Janiny Fetlińskiej, Szanowny Panie Bartoszu – synu ŚP. Pani Senator, Czcigodny Ojcze Gwardianie, Ojcowie i Bracia Franciszkanie, Bracia Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Wielce Szanowny Panie Pośle – inspiratorze i organizatorze dzieła upamiętnienia Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, społecznika i senator Rzeczpospolitej Polskiej,

Fetlinska.jpg