Msza św. za zmarłych biskupów i kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej

Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej ks. biskup Mirosław Milewski przewodniczył 6 listopada 2020 r. Mszy św. w katedrze w intencji wszystkich zmarłych po II wojnie światowej biskupów, prepozytów, prałatów i kanoników związanych z tą kapitułą: „Nasi zmarli poprzednicy służyli w tej katedrze Bogu, Kościołowi i ludziom” - podkreślił biskup.

Zmarli-kanonicy.jpg

Ks. biskup Mirosław Milewski zaznaczył, że zmarli biskupi, prepozycji, prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej przez wieki sprawowali w katedrze kult Boży, służyli Bogu, Kościołowi i ludziom: „W tej katedrze wychwalali Pana i wypraszali potrzebne łaski. Nasza modlitwa w tym miejscu jest wyrazem naszej wdzięczności za ich posługę” – podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej.

Kazanie wygłosił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej: „Bóg jest wielki i wiele człowiekowi odpuszcza. Gdyby był buchalteryjny, drobiazgowy, nikt nie mógłby dostać się do nieba. O ile potrafimy dogadać się w sprawach świata, powinniśmy też porozumieć się w sprawach duchowych, ponieważ chodzi tu o nasze zbawienie. Bóg daje nam wiele talentów, możliwości, lat życia. To od nas zależy, co z nimi zrobimy. Jednak działanie, to nie wszystko. Wielkość człowieka mierzy się jego sercem, oddaniem sprawie Bożej, wewnętrzną uczciwością. Gdy ocena moralna czynów bywa trudna, należy zachować równowagę w sercu i oddać się Bożemu Miłosierdziu” – zaakcentował kanonik gremialny płockiej kapituły.

Duszpasterz przypomniał też, że w katedrze znajdują się listy wszystkich kanoników, ale ważniejsze od nich jest to „co zostało zapisane w księdze ich życia”, współpraca z łaską Bożą, uczynki miłosierne, otwartość na drugiego człowieka, łaska wybaczania. Obowiązkiem żyjących jest wspominanie tych zasłużonych dla Kościoła płockiego duszpasterzy

Ks. Cegłowski odwołał się też do stojącego w katedrze paschału, z jego literami greckimi alfa i omega, symbolizującymi życie człowieka od urodzenia do śmierci, w które wpisany jest krzyż, mający połączyć wiernych z krzyżem Jezusa Chrystusa. Świeca ta zapalana jest także w listopadzie, zapewniając duchową łączność żyjących z Chrystusem oraz żyjących ze zmarłymi.

Po zakończeniu Mszy św. duchowni przeszli do krypty katedralnej, w której znajdują się nagrobki czterech biskupów. Są to: bp Michał Nowodworski (1831-1896) – biskup płocki od roku 1889, Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) - biskup płocki w latach 1946-1961, bp Bogdan Marian Sikorski (1920-1988) - biskup płocki w latach 1964-1988, bp Piotr Dudziec (1906-1970) - biskup pomocniczy w Płocku w latach 1950-1970. Wspólnie pomodlili się w tym szczególnym miejscu.