Msza Wieczerzy Pańskiej w katedrze

- Dzisiaj największe problemy Kościoła nie pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów, jakie są wewnątrz jego samego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera.

Msza-wieczerzy.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii powiedział, że Wielki Czwartek w obecnych czasach staje się dniem rachunku sumienia ze stanu kapłaństwa i jakości posługi. Papież senior Benedykt XVI zauważył niedawno, że „kapłaństwo przechodzi przez czas ciemności”, a wielu księży jest poranionych i zdezorientowanych. Gdy cały Kościół gromadzi się w Wieczerniku, by przeżywać na nowo Ostatnią Wieczerzę, trzeba głęboko przemyśleć sprawę kapłańskiej tożsamości, grożących zagrożeń i grzechów w szeregach księży.

- Warto uświadomić sobie robiąc kapłański rachunek sumienia, że dzisiaj największe problemy Kościoła nie pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów, jakie są wewnątrz jego samego. Jesteśmy pogrążeni w poważnym kryzysie, spowodowanym przez przyjmowanie świeckiej perspektywy i uleganiu duchowi tego świata. Upowszechnia się w naszych szeregach proces „autolaicyzacji kapłanów”, który sprowadza naszą posługę do kategorii jakby „pracownika społecznego”. Świecka kultura zbyt mocno zaczęła przenikać do umysłów i serc części z nas – uważał kaznodzieja.

Stwierdził, że kapłani przede wszystkim powinni zachwycić się Wieczernikiem i regularnie wracać do niego sercem i modlitwą. Obecny kryzys warto odczytać jako „prawdziwy znak czasu” i pilnie zmienić sposób myślenia, powrócić do autentycznej duchowości kapłańskiej i stać się alternatywą dla dominującej dziś mentalności.

- Naszą siłą jest Chrystus i żywa wiara w Jego realną obecność w Eucharystii. Drogą do odzyskania nadziei jest rzeczywiste przeżywanie Eucharystii. Jezus powierzył nam Swoje Ciało i Krew. Każdego dnia, stając przy ołtarzu, musimy składać Mu obietnicę, że się temu darowi nie sprzeniewierzymy – podkreślił hierarcha.

Dodał, że w czasach pełnych zamętu, podważania kwestii zasadniczych, rozmywania pojęć i zaprzeczania racjonalnemu myśleniu trzeba trzymać się mocno doktryny Kościoła. Nie można stracić swojego „doktrynalnego kręgosłupa”. Bez tego nie będzie zbawienia.

Bp Milewski podziękował księżom za „zwykłą służbę Bogu i ludziom, wykonywaną bez rozgłosu i poklasku, nieraz nawet niewidoczną dla oczu”, za budowanie królestwa Bożego pośród ludu Mazowsza. Towarzyszą temu niekiedy cierpienia, ale przecież kapłaństwo, to „krew, pot i łzy”, a nie wygodna posada i „strefa komfortu”. Poprosił też o „duszpasterską miłość” do wiernych.

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, zgodnie ze wskazaniem bp. Piotra Libery, z powodów epidemicznych nie przeprowadzono obrzędu mandatum, czyli umycia nóg dwunastu mężczyznom, na wzór Jezusa, który umył nogi apostołom przed Ostatnią Wieczerzą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę