Msze św. dla grekokatolików w bazylice w Czerwińsku

Msze św. w obrządku grekokatolickim w czasie letnich miesięcy odprawiane są w bazylice w Czerwińsku. Ich uczestnikami są głównie Ukraińcy, którzy sezonowo pracują w okolicach Czerwińska. Posługę liturgiczną pełnią księża z greckokatolickiej parafii pw. Bł. Mikołaja Czarneckiego w Warszawie.

Czerwinsk.jpg

Liturgia św. Jana Chryzostoma dla wiernych Kościoła grekokatolickiego, którzy przebywają na terenie diecezji płockiej, zwłaszcza pochodzących z Ukrainy, sprawowana jest w bazylice czerwińskiej w każdą sobotę o godz. 19.00, w czasie trzech letnich miesięcy (czerwiec - sierpień). Rozpoczęły się w grudniu 2017 r., za zgodą bp. Piotra Libery.

Posługę liturgiczną pełnią księża z grekokatolickiej parafii pw. Błogosławionego Mikołaja Czerneckiego w Warszawie. Chcieliby oni, aby grekokatolicy z Ukrainy „nie zagubili się w nowej rzeczywistości się, mieli duchowe oparcie i mogli się modlić w swoim ojczystym języku, aby nie zarzucili wiary szukając poprawy warunków materialnych”.

Ks. Łukasz Mastalerz SDB, gospodarz bazyliki czerwińskiej mówi, że wierni na liturgię grekokatolicką są przywożeni samochodami przez gospodarzy, u których pracują, zrywając truskawki, maliny czy ogórki: - Czasami w tej liturgii uczestniczy nawet 150 osób. Frekwencja zależy od sezonu. Ukraińcy chcą uczestniczyć w rodzimej liturgii wschodniej, znając jej specyfikę i duchowość – mówi salezjanin.

Niekiedy w liturgii wschodniej uczestniczą także katolicy, zainteresowani odmiennym rytem sprawowania liturgii, która pozostaje jednak w jedności z obrządkiem łacińskim

Msze św. dla grekokatolików sprawowane były także w Płocku, w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki, ale z powodu braku zainteresowania zostały one zawieszone.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę