Muzeum Historyczne w Przasnyszu przygotowało grę o św. Stanisławie Kostce

Muzeum Historyczne w Przasnyszu przygotowało grę w karty o św. Stanisławie Kostce – głównym patronie diecezji płockiej, a także patronie dzieci i młodzieży: - Gra łączy zdobywanie wiedzy o Stasiu Kostce z pozytywnym wpływem, jaki wywierają gry planszowe na rozwój dzieci i młodzieży – przekazuje Monika Miłoszewska. Gra jest dostępna bezpłatnie dla szkół i stowarzyszeń.

Vita Stanislai Gra
foto: Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Historyczne w Przasnyszu w ramach projektu pod nazwą „Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce”, przygotowało grę o św. Stanisławie Kostce - jednym z pięciu patronów Polski oraz głównym patronie diecezji płockiej.

Celem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja ważnej dla historii lokalnej i Polski postaci św. Stanisława Kostki, pochodzącego z Rostkowa nieopodal Przasnysza. Święty ten jest jednym z patronów Polski, a więc ważnym elementem dziedzictwa narodowego. Pomimo tego, że św. Stanisław Kostka jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych, koleje jego losu i postawa życiowa są mało znane. 

- Koncepcją projektu jest przedstawienie świętego nie w hagiograficznym ujęciu, jako cukierkowego chłopca z rumieńcami, ale człowieka wielkich pragnień. Dla współczesnych młodych może być on przykładem osoby, która nie bała się stawiać przed sobą wielkich celów i ich realizować. Wykorzystując nowoczesną, interaktywną formę liczymy przede wszystkim na zainteresowanie tą niezwykłą postacią młodych ludzi – rówieśników świętego – przekazuje Monika Miłoszewska z Muzeum Historycznego w Przasnyszu

Dodaje, że gra łączy zdobywanie wiedzy o Stasiu Kostce z pozytywnym wpływem jaki wywierają gry planszowe na rozwój dzieci i młodzieży (rozwijanie wyobraźni, naukę przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie, rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych)

W grze „Vita Stanislai” gracze wcielają się w biografistów św. Stanisław Kostki. Zbierają informacje o życiu świętego i wystrzegają się pożarów, które mogą pochłonąć ich notatki. Grę wygrywa gracz, który stworzy najbardziej kompletną biografię św. Stanisława. Gra przewiduje dwa stopnie trudności - dla młodych graczy oraz trudniejszy dla starszych lub doświadczonych. Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób , a sama rozgrywka zajmuje 20-40 minut.

Grę bezpłatnie mogą uzyskać stowarzyszenia, szkoły, instytucje, pokrywając jedynie koszty wysyłki egzemplarzy i zobowiązując się do zorganizowania i udokumentowania rozgrywki. W tym celu należy wypełnić formularz https://forms.gle/r4vXTMKHV7E5HhuM9 i poczekać na kontakt ze strony muzeum.

W instrukcji gry znajduje się wstęp historyczny tak aby rozgrywka mogła zostać poprzedzona zapoznaniem się z życiorysem bohatera rozgrywki. Ponadto muzeum samo będzie prowadziło rozgrywki, głównie na terenie powiatu przasnyskiego, a sama gra w najbliższym czasie zostanie umieszczona na stronie internetowej tak by można ją samodzielnie pobrać, wydrukować i cieszyć się rozgrywką z najbliższymi.

Produkcja gry „Vita Stanislai”  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę