Nabożeństwo ekumeniczne z okazji Dnia Kobiet

„Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe” – pod takim hasłem 1 marca br. w Świątyni Miłości i Miłosierdzia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem kobiet. Tematem spotkania było wykluczenie społeczne: - Nie jesteśmy genetycznie odmienni i niebezpieczni, mamy taką samą moralność i poczucie własnej wartości – powiedziała Waleria Gordienko z Płocka.

Kobiety.jpg

Liturgia nabożeństwa dla kobiet w tym roku została opracowana przez kobiety ze Słowenii. Chrześcijaństwo jest obecne w tym kraju od jedenastu wieków. Tematem spotkania było wykluczenie społeczne ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, sytuację rodzinną i finansową.

Uczestniczki czytały świadectwa kobiet słoweńskich, zmagających się z problemami takimi jak prześladowania ze względu na wiarę czy narodowość,  bezrobocie, alkoholizm, bieda.

Swoje świadectwa wygłosiły także uczestniczki nabożeństwa. Waleria Gordienko, Ukrainka polskiego pochodzenia, od 27 lat mieszkająca w Polsce, zwierzyła się: - Byłam traktowana jak „ta Ruska”. Niektórzy się dziwili, że ja mam tu pracę, a Polacy jej nie mają. Usłyszałam, że nie jestem prawdziwym Polakiem. A przecież my nie jesteśmy genetycznie odmienni i niebezpieczni, mamy taką samą moralność i poczucie własnej wartości – zaznaczyła katoliczka.

Natomiast luteranka Elwira Wąchała opowiedziała o alkoholizmie zmarłego już pierwszego męża: - Gdy na początku 2011 roku dowiedział się, że ma raka, zapytał, czy będę z nim do końca i czy my wybaczę. Odpowiedziałam, że tak. W tym tragicznym momencie swojego życia mój mąż uświadomił sobie znaczenie religii i wiary – stwierdziła kobieta.

Z kolei Karolina Czembor powiedziała, że Duch Święty sprawił, że znajdujące się w kościele kobiety są tak różne od siebie, ale każda „może wybrać swoją rolę w Kościele”. Podkreśliła z jednej strony konieczność pielęgnowania kapłaństwa, a z drugiej – „potęgę siostrzeństwa”: - Przedwieczna Mądrość z Księgi Syracha jest kobietą – głosiła żona ewangelickiego księdza.

Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali też Słowa Bożego i wspólnie  odmówili Modlitwę Pańską.

Podczas nabożeństwa zebrano kolektę na potrzeby płockiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność świetlicy dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W programie znalazła się też prezentacja multimedialna, przygotowana przez Alinę Boczkowską oraz agapa.

W nabożeństwie uczestniczyły kobiety z płockich Kościołów chrześcijańskich, a także ich zwierzchnicy: bp Karol M. Babi, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,  proboszcz parafii prawosławnej ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii ewangelickiej ks. Szymon Czembor oraz ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, referent ds. duszpasterstwa ekumenicznego w diecezji płockiej.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił zespół Solo Dios Basta z parafii św. Krzyża w Płocku.

Spotkanie ekumeniczne w Płocku zostało zorganizowane w ramach Światowego Dnia Modlitwy (kiedyś Światowego Dnia Modlitwy Kobiet), obchodzonego od 1887 r. Łączy on chrześcijan różnych wyznań, którzy w pierwszy piątek miesiąca marca spotykają się na wspólnej modlitwie. Od 1927 r. liturgia nabożeństw opracowywana jest kolejno przez chrześcijanki z różnych krajów. W tym roku przygotowały ją kobiety ze Słowenii.