Nawiedzenie parafii Biała przez Figurę św. Michała Archanioła

Parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka nawiedziła Figura św. Michała Archanioła. Z tej okazji Eucharystii w kościele parafialnym przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Trzeba odnowić osobistą więź z aniołami – wezwał wspólnotę parafialną w Białej. Jej przedstawiciele podczas Mszy św. zawierzyli swoje życie św. Michałowi Archaniołowi.

Micha__archanio__bia_a.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz wszystkich, którzy pełnią dla niej służbę. W homilii przypomniał postać hiszpańskiej karmelitanki bosej s. Filomeny, której ukazywał się św. Michał Archanioł. Polecił jej rozgłaszać jego wielkość i potęgę. Świątobliwa zakonnica zrozumiała wtedy, że spośród wszystkich duchów niebieskich jest on najdoskonalszym i największym, a swoją opieką otacza swoich czcicieli w życiu, przy śmierci i po zgonie.

Hierarcha zaakcentował, że spotkanie ze św. Michałem w znaku jego figury to doskonała okazja, aby zawierzyć wspólnotę parafialną opiece tego wielkiego Patrona. On może „pomagać, opiekować się, wspierać”. Bo przecież aniołowie i wielbią Boga, i niosą pomoc człowiekowi.

Dodał też, że w Biblii aniołowie pojawiają się ponad 300 razy, w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Czasem ukazani są jako ci, którzy oddają chwałę Bogu, są Jego posłańcami, czasem przychodzą z pomocą ludziom w potrzebie.

Bp Libera zwrócił uwagę, że zastanawia fakt, iż nawet pobożni ludzie rzadko pamiętają o aniołach i powierzają się ich opiece, rzadko szukają ich pomocy i do nich się modlą, a przecież „wielka jest moc tych Bożych Posłańców, wielka siła i wielkie łaski można otrzymać za ich pośrednictwem”.

Dlatego uznał, że nawiedzenie figury św. Michała Archanioła, to doskonała okazja, aby „odnowić osobistą więź z aniołami” i jak w dzieciństwie zacząć odmawiać codziennie „Aniele Boży, Stróżu mój” oraz uwierzyć na nowo, że anioł jest dla wszystkich ludzi i że można liczyć na jego pomoc.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera, a także przedstawiciele różnych społeczności w parafii (radni gminni, szkoły, strażacy), odczytali akty zawierzenia parafii św. Michałowi Archaniołowi. Natomiast po Mszy św. odbył się krótki koncert Chóru I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku.

- Zaprosiłem do parafii peregrynującego po Polsce od sześciu lat św. Michała Archanioła w znaku Figury z Gargano, aby wspierał naszą wspólnotę parafialną w walce z szatanem. On wciąż działa, sieje zamęt i niepokój, dlatego konieczne jest zwrócenie się w kierunku Pana Boga, który przydziela Aniołów Stróżów, by bronili Kościoła przez działaniem szatana – komentował ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka, diecezjalny duszpasterz trzeźwości.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe, reprezentujące Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej, I LO im. CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Dziarnowie, Kamionkach i Starej Białej. Obecni byli także przedstawiciele wspólnoty rodzin katolickich z problemem alkoholowym.
Figura św. Michała Archanioła obecna była w parafii Biała w dniach 8-10 lutego. W programie tych dni była m.in. możliwość przyjęcia szkaplerza, błogosławieństwo chorych, spotkanie matek z stanie błogosławionym oraz Msza św. o uwolnienie z nałogów. Przyjęcie Figury poprzedziła nowenna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę